روش تصاحب آتش دوزخ

پیامبر بزرگوار ما، همیشه آخرت را جلوی چشمش میدید و خیلی مراقب کارهایش بود. او هرگز از یک دستمال “بیت المال” هم استفاده ی شخصی نمی کرد.

بعضی از ماشین‌هایی که در خیابان می بینیم، مال شخص خاصی نیستند. بلکه مال همه ی مردم هستند؛ مثلا ماشین های جمع آوری زباله، ماشین های نظامی و ماشین های دولتی، مال همه ی مردم اند. کسی نباید از این جور ماشین ها و دیگر وسایلی که مال همه است، استفاده‌ی شخصی کند یا به آنها آسیب بزند یا آنها را صاحب شود. اینها جزو “بیت المال” هستند و کسی نباید آنها را مال خودش بداند. کسی که به بیت المال دست اندازی می کند، حق هزاران یا حتی میلیون ها نفر را پایمال می کند و در قیامت باید جوابگوی همه ی آنها باشد. اگر ما ماشین، لباس یا کتاب کسی را بدون اجازه برداریم، تنها به یک نفر مدیون شده ایم؛ اما با بی توجهی به “بیت المال” و دست اندازی به آن، کارمان در قیامت خیلی سخت تر می شود؛ به همین دلیل انسان‌های مؤمن، در استفاده از بیت المال دقت بسیاری به خرج میدهند.

پیامبر بزرگوار ما، همیشه آخرت را جلوی چشمش میدید و خیلی مراقب کارهایش بود. او هرگز از یک دستمال “بیت المال” هم استفاده ی شخصی نمی کرد. اگر پولی از بیت المال دستش بود، تا آن را در جای درستش مصرف نمی کرد، آرام نمی گرفت. پیامبر (ص) به بستگان و خویشاوندانش نیز اجازه نمی داد به بیت المال دست اندازی کنند. در نگاه پیامبر (ص)، تصاحب اموال بیت المال، تصاحب آتش دوزخ بود.

در یکی از جنگ‌ها، یاران پیامبر (ص) از میان غنائم جنگ – که به همه ی مسلمانان تعلق داشت سفره‌ی چرمینی را برای پیامبر(ص) کنار گذاشتند؛ سپس آن را نزد حضرت آوردند و گفتند: «ای رسول خدا! این، مال شما باشد تا با آن برای خود سایبانی بسازید و از گرمای خورشید در امان بمانید.» رسول خدا(ص) به آنان فرمود: «آیا دوست دارید که پیامبر تان در سایبانی از آتش سایه بگیرد!؟ »

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال
همچنین بخوانید :

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما