باید در زندگی مرد کار باشی

رسول خدا(ص) خودش هم در تمام عمر به کار و تلاش مشغول بود. در کودکی چوپانی می کرد، در جوانی مشغول تجارت بود، در بزرگسالی نیز کارهای گوناگونی انجام میداد. پیامبر مرد کار بود.

آیا تا حالا فکر کرده ای که اگر مردم یک کشور اهل کار و تلاش نباشند، چه اتفاقی می افتد؟ آیا در آن صورت هیچ مدرسه و بیمارستان و جاده و پلی ساخته خواهد شد؟ آیا چرخ کارخانه های آن کشور خواهد چرخید و از این کارخانه ها محصولی به دست مردم خواهد رسید؟ آیا برق و آب آشامیدنی، در شهرها و روستاهای آن کشور جریان خواهد داشت؟ آیا میوه و سبزی و گوشت گاو و مرغ و ماهی، در فروشگاه ها به فراوانی دیده خواهد شد؟ آیا امنیت و آرامش در آن کشور وجود خواهد داشت؟

پاسخ این پرسش ها روشن است. وقتی مردم یک کشور از کار فرار کنند و با تنبلی روزگار بگذرانند، معلوم است که آن کشور روز به روز خراب تر خواهد شد. همه چیز با کار و تلاش سروسامان می یابد و اوضاع یک کشور، بهتر و بهتر می‌شود.

وقتی همه ی مردم اهل کار باشند، دیگر کسی فقیر نمی ماند و هیچ کسی گرفتار کسالت و افسردگی نمی شود.

به همین خاطر بود که حضرت محمد(ص) مردم را به کار و تلاش فرا می خواند. پیامبر(ص) برای آنکه ارزش کار را به مردم نشان بدهد، حتی یک بار دست کارگری را بوسید و فرمود: «این دستی است که آتش جهنم به آن نخواهد رسید.» اگر پیامبر(ص) از کسی خوشش می آمد، ولی بعدا می فهمید که بی کار است، به یاران خود می فرمود: «او از چشم من افتاد.»

رسول خدا(ص) خودش هم در تمام عمر به کار و تلاش مشغول بود. در کودکی چوپانی می کرد، در جوانی مشغول تجارت بود، در بزرگسالی نیز کارهای گوناگونی انجام میداد. پیامبر مرد کار بود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما