ژانویه 5
بازدید : 824
نظرات : بدون دیدگاه
با اخلاق خوب عسل شو

پیامبر(ص) یک خوش اخلاق واقعی بود. او در همه جا عسل بود. اگر خوش‌رو بود، در همه جا خوش‌رو بود. اگر مهربان بود، با همه کس مهربان بود. همان طور که با مردم کوچه و خیابان و برزن و بازار مهربان بود، با خانواده ی خودش هم مهربان بود.

برای آنکه بدانیم کسی واقعا خوش اخلاق است یا نه، باید ببینیم در خانه چگونه رفتار می کند؟

خیلی از مردم، بیرون از خانه آدم های خوش‌رو و خوش اخلاقی هستند؛ اما در خانه، بسیار بداخلاق اند. ضرب المثل در کوچه عسل، در خانه حنظل” دربارهی همین جور آدمهاست. اینها بیرون از خانه، می گویند و می خندند؛ ولی توی خانه، آن قدر جدی و خشن و سخت گیر می‌شوند که نگو و نشنو. مردم از آنها خیلی تعریف می کنند؛ ولی زن و بچه ی خودشان اصلا دل خوشی از آنها ندارند. در محل کسب و کار، شاد و خندان اند؛ ولی وقتی پا در خانه می گذارند؛ خوش رویی را از یاد می برند و اخمهایشان را توی هم می کنند. به بچه های همکارها و همسایه ها که می رسند، فرشته ی مهربانی می شوند و با فررندان خود، به درشتی سخن می گویند و در مقابل آنان، چهره در هم می کشند.

ما هرگز نباید چنین کسانی را آدم های خوش اخلاقی بدانیم. آدم خوش اخلاق در همه جا و در برخورد با همه ی انسانها خوش اخلاق است. بیرون و درون خانه برایش فرقی نمی کند. آنها که بیرون از خانه عسل اند و درون خانه حنظل، خوش اخلاق حقیقی نیستند. همه ی ما دوست داریم که مردم تصویر خوبی از ما داشته باشند و همواره از ما ستایش کنند؛ به همین خاطر، سعی می کنیم که هر طور شده، بیرون از خانه خوش اخلاق باشیم. این شکل از خوش اخلاقی، نشان دهنده ی شخصیت حقیقی کسی نیست. اگر خوش اخلاقی، جزو ذات آدم بشود، آن گاه در همه جا عسل خواهد بود.

پیامبر عزیز ما، خوش اخلاق بود؛ ولی نه از آن دسته خوش اخلاق هایی که فقط در کوچه و خیابان خوش اخلاق اند. او هیچ گاه و در هیچ جا اخلاق نیک خود را کنار نمی گذاشت. اگر خوش‌رو بود، در همه جا خوش‌رو بود. اگر مهربان بود، با همه کس مهربان بود. همان طور که با مردم کوچه و خیابان و برزن و بازار مهربان بود، با خانواده ی خودش هم مهربان بود. همان طور که کودکان مردم را می بوسید، فاطمه‌ی خودش را نیز می بوسید. اینطور نبود که دل کودکان مدینه را به دست آورد و دل فاطمه ی عزیزش را بشکند. چنین نبود که به سؤال های مردم جواب بدهد؛ اما سؤال های خانواده ی خود را بی جواب بگذارد.

پیامبر(ص) یک خوش اخلاق واقعی بود. او در همه جا عسل بود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما