از تلاش‌های پسندیده دیگران قدردانی کن

رسول خدا(ص) انسان بسیار قدرشناسی بود. اگر کسی به پیامبر (ص) خوبی می کرد، پیامبر(ص) هرگز آن خوبی را از یاد نمی برد. اگر سالها هم می گذشت، خوبی آن شخص را به بوته فراموشی نمی‌سپرد و در صورت امکان، از وی قدردانی می کرد.

آدم های زیادی هستند که به ما خوبی می کنند و ما را از لطف خود بهره مند می سازند. معلمی که به ما علم و دانش می آموزد، پزشکی که هنگام بیماری به درمان ما می پردازد، رفتگری که کوچه و خیابان ما را جارو میزند و روحانی محل که به ما قرآن و احکام دینی یاد میدهد، از جمله ی این افراد هستند. همه ی ما باید قدردان اینها باشیم و هیچ گاه نباید خوبیهای آنان را به فراموشی بسپاریم. قدردانی ما از اینان، در نتیجه ی بسیار خوب دارد: اولا باعث میشود که آنان به نیکی به دیگران نیز تشویق شوند و به ادامه ی تلاشهای پسندیده ی خود دلگرم گردند، ثانیا به ما فرصت میدهد تا توانایی ها و خوبی های دیگران را نیز ببینیم و به نیکیهای خودمان مغرور نشویم.

رسول خدا(ص) انسان بسیار قدرشناسی بود. اگر کسی به پیامبر (ص) خوبی می کرد، پیامبر(ص) هرگز آن خوبی را از یاد نمی برد. اگر سالها هم می گذشت، خوبی آن شخص را به بوته فراموشی نمی‌سپرد و در صورت امکان، از وی قدردانی می کرد.

تو حتما حلیمه را میشناسی. او همان زنی است که در زمان کودکی پیامبر (ص) به حضرت شیر داد و او را با مهربانی بزرگ کرد. رسول خدا(ص) حتی پس از آنکه مردی شد و ازدواج کرد نیز مهربانی های حلیمه را از یاد نبرد و در فرصت های مناسبی به قدردانی از وی پرداخت. یک سال قبیله‌ی حلیمه به قحطی و خشکسالی گرفتار شدند. حلیمه خدمت پیامبر (ص) رسید و از حضرت کمک خواست. رسول خدا(ص) که خود را مدیون حلیمه می دانست، کمک زیادی به او کرد. پیامبر(ص) ده‌ها گاو و گوسفند و شتر از خدیجه گرفت و به حلیمه بخشید و نشان داد که پس از این همه سال نیز خوبی های حلیمه را به یاد دارد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما