با هم‌نشینی با فقیران فقیر نمی‌شوی

پیامبر (ص)، نه خودش از فقیران کناره می گرفت و نه از دیگران می پسندید که این کار را بکنند. اگر هم میدید کسی چنین می کند، خیلی ناراحت میشد.

بعضی از آدم های پولدار و ثروتمند، خیلی مغرور و متکبر هستند. آنها هیچ وقت حاضر نیستند در کنار فقیران و نیازمندان بنشینند و با آنها به گفت و گو بپردازند. فکر می کنند چون پولدارترند، ارزششان هم از فقیران بالاتر است. همواره از هم نشینی با فقیران پرهیز می کنند و حتی اگر فقیری هم بیاید و کنارشان بنشیند، جای خود را تغییر می دهند.

اما حضرت محمد(ص) با اینکه رئیس حکومت مسلمانان بود، همیشه با فقیران هم نشینی می کرد و حتی بر سر یک سفره در کنار آنها غذا می خورد. پیامبر(ص) با این مهربانی ها، تحمل درد فقر را برای آنان آسان می کرد و به خود آنان نیز می فهماند که ارزش انسان، به پول و ثروت نیست. پیامبر (ص) می دانست که فقرا هم بندگان خدا هستند و شاید از خیلی پولدارها نیز به خدا نزدیک تر باشند. پیامبر(ص) از همین فقیرانی که خیلی وقت ها به چشم نمی آمدند، مجاهدانی ساخت که پایه گذار بزرگترین تمدن جهان شدند.

به هر حال پیامبر (ص)، نه خودش از فقیران کناره می گرفت و نه از دیگران می پسندید که این کار را بکنند. اگر هم می‌دید کسی چنین می کند، خیلی ناراحت می‌شد.

یک روز مرد ثروتمندی خدمت حضرت بود، که مرد فقیری نیز آمد و کنار مرد ثروتمند نشست. مرد پولدار، لباسش را قدری جمع کرد و از آن مرد فقیر کمی فاصله گرفت. رسول خدا(ص) به مرد پولدار فرمود: «چرا چنین کردی؟ آیا ترسیدی که فقر او به تو و ثروتمندی تو به او برسد؟»
مرد ثروتمند از کار بد خود پشیمان شد و گفت «ای رسول خدا حاضرم به خاطر این کار، نیمی از ثروتم را به او بدهم.»
پیامبر(ص) از مرد فقیر پرسید: «آیا این پیشنهاد را می پذیری؟»
او گفت: «نه!» حضرت پرسید: «چرا؟»
گفت: «زیرا می ترسم که همین حالت او، در من نیز به وجود بیاید.»

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما