ژانویه 2
بازدید : 799
نظرات : بدون دیدگاه
از کارهای خوب فرار نکن

حضرت محمد(ص) استاد پیشگامی در کارهای خوب بود. در عیادت از بیماران، در دلداری دادن به داغداران، در کمک به فقیران، در نیکی به یتیمان، در مبارزه با زورگوها و دیگر کارهای پسندیده، پیشگام همه بود؛ البته علاوه بر پیش گامی، پیامبر (ص) صفت پیشتازی هم داشت. کارهای خوب را بهتر از دیگران انجام میداد.

بعضی‌ها از کارهای خوب فرار می کنند. انگار دوست ندارند در انجام این کارها سهمی داشته باشند. وقتی حرفی از کار خوب به میان می آید، احساس تنبلی می کنند و به هزار بهانه خودشان را کنار می کشند؛ اما گروه دیگری هستند که برای انجام این کارها، علاقه ی فراوانی از خود نشان می دهند، سعی می کنند زودتر از دیگران به این کارها بپردازند. اگر بشنوند که یکی از دوستانشان بیمار شده، زودتر از بقیه به عیادت او می روند. اگر برای ساختن مسجد یا مدرسه ای، نیاز به کمک باشد، پیش از دیگران کمک می کنند. اگر در گوشه ای از کشور سیل یا زلزله ای رخ دهد، جزو اولین کسانی هستند که به یاری سیل زدگان و زلزله زدگان می شتابند.

پیش گامی آنها در کارهای نیک، باعث تشویق دیگران نیز می شود. این‌ها مثل لوکوموتیو قطار هستند که با حرکت خود، چندین واگن را نیز به حرکت در می آورند. پیش دستی این‌ها در کارهای خوب نیز خیلی ها را به میدان حرکت و تلاش می کشاند؛ به علاوه، چون این جور آدم ها، در انجام کارهای خوب همیشه جزو اولین ها هستند، هرگز به خاطر تأخیر انداختن کار خوب، فرصت انجام آن را از دست نمی دهند.

حضرت محمد(ص) استاد پیشگامی در کارهای خوب بود. در عیادت از بیماران، در دلداری دادن به داغداران، در کمک به فقیران، در نیکی به یتیمان، در مبارزه با زورگوها و دیگر کارهای پسندیده، پیشگام همه بود؛ البته علاوه بر پیش گامی، پیامبر (ص) صفت پیشتازی هم داشت. کارهای خوب را بهتر از دیگران انجام میداد. یعنی نه تنها راست می گفت بلکه راست گوترین مردم بود؛ نه تنها بذل و بخشش می کرد بلکه بخشنده ترین مردم بود؛ نه تنها به عهد و پیمان خود عمل می کرد بلکه باوفاترین مردم بود؛ نه تنها مهربانی می کرد بلکه مهربان ترین مردم بود. پیامبر(ص) پیشگام و پیشتاز خوبی‌ها بود

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما