خجالت مرد خانواده از بردن خرید به منزل !

روزی پیامبر(ص) چند دست لباس از بازار خرید؛ وقتی میخواست به خانه برگردد، یکی از یارانش جلو آمد تا آن لباس ها را از پیامبر(ص) بگیرد و تا خانه ی حضرت بیاورد. رسول خدا(ص) لباس ها را به او نداد و فرمود: «صاحب کالا برای حمل کردن آن سزاوارتر از دیگری است.»

یکی از کارهای مرد خانه این است که گاهی به بازار برود و خریدهای خانه را انجام دهد. او باید هر هفته، یا هر روز به بازار برود و هر چه را که اهل خانه نیاز دارند، از بازار بخرد و به خانه بیاورد. بالاخره هر خانواده ای به گوشت، میوه، برنج، چای، عدس، سبزی و این جور چیزها نیاز دارد. مرد خانه باید در فرصت های مناسبی اینها را خریداری کند و در اختیار خانواده اش قرار دهد.

بعضی از مردها وقتی برای خانواده ی خود چیزی می خرند، خجالت می کشند آن را دست بگیرند و به خانه بیاورند. موقع انجام این کار، سعی می کنند از نگاه دوستان و آشنایان پنهان شوند، یا آن چه خریده اند، به دست دیگران بدهند که به خانه بیاورند. اینها خیال می کنند خدمت به خانواده و انجام خریدهای خانه، کار پست و شرم آوری است؛ در حالی که این فکر غلط است.

پیامبر ما، حضرت محمد(ص)، بسیار با حیا و محترم بود؛ اما اگر چیزی برای خانواده میخرید، خجالت نمی کشید که آن را خودش دست بگیرد و به خانه بیاورد. حتی اگر کسانی داوطلب می شدند که مثلا زنبیل را از دست پیامبر بگیرند و به خانه ی حضرت ببرند، رسول خدا(ص) راضی نمی شد.

روزی پیامبر(ص) چند دست لباس از بازار خرید؛ وقتی میخواست به خانه برگردد، یکی از یارانش جلو آمد تا آن لباس ها را از پیامبر(ص) بگیرد و تا خانه ی حضرت بیاورد. رسول خدا(ص) لباس ها را به او نداد و فرمود: «صاحب کالا برای حمل کردن آن سزاوارتر از دیگری است.»

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما