دسامبر 16
بازدید : 1584
نظرات : بدون دیدگاه
تو از اسراف کنندگان نباش

خدا آدم های اسراف کار را دوست ندارد.رسول خدا(ص) در همه ی کارها الگوی ماست. او وقتی غذا می خورد، نمی گذاشت چیزی ته کاسه ی غذایش بماند.

بعضی عادت دارند که موقع خوردن غذا، مقداری از آن را ته بشقاب یا کاسه ی خود باقی بگذارند. به نظر تو آیا این کار درست است؟ آیا همان چند دانه برنج یا همان یک قاشق آشی که ته ظرف غذا می ماند، نعمت خدا نیست؟ پس چرا آن را نخوریم تا بعدا دور ریخته شود؟ آیا این کار نوعی اسراف نیست؟ حتما می دانی که اسراف حرام است و خدا آدم های اسراف کار را دوست ندارد.

رسول خدا(ص) در همه ی کارها الگوی ماست. او وقتی غذا می خورد، نمی گذاشت چیزی ته کاسه ی غذایش بماند. حضرت محمد(ص) ظرف غذایش را خوب تمیز می کرد و غذاهای ته کاسه را هم می خورد.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما