دسامبر 16
بازدید : 1565
نظرات : بدون دیدگاه
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!

وقتی ما با کسی حرف میزنیم، باید مواظب باشیم که مبادا حرفهایمان او را آزار بدهد. باید از گفتن سخنانی که هم صحبت ما را می رنجاند، بپرهیزیم.

کسی که نمره‌ی ریاضی‌اش کم شده، دوست ندارد هم کلاسی‌اش در این باره با او حرف بزند. کسی که قبلا اشتباهی انجام داده، خوشش نمی آید او را نصیحت کنند. کسی که موی سرش ریخته، دوست ندارد دیگران در این باره با او گفت و گو کنند. کسی که مال و ثروتی ندارد، دلش می شکند اگر دیگران بخواهند درباره ی بی پولی اش با وی سخن بگویند. خلاصه آنکه هر کدام از آدمها، از شنیدن بعضی از حرفها ناراحت و دلخور می شوند.

وقتی ما با کسی حرف میزنیم، باید مواظب باشیم که مبادا حرفهایمان او را آزار بدهد. باید از گفتن سخنانی که هم صحبت ما را می رنجاند، بپرهیزیم. نباید چیزی بر زبان بیاوریم که او را غمگین کند یا باعث شرمندگی او شود.

حضرت محمد(ص) هیچ وقت با حرفهایش کسی را آزار نداد. اگر کسی هم نشین پیامبر (ص) می‌شد، پیامبر(ص) حرفی نمیزد که آن هم نشینش ناراحت شود. چیزی نمی‌گفت که همنشینش دل شکسته شود یا شرمنده گردد.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما