دسامبر 16
بازدید : 1256
نظرات : بدون دیدگاه
محترمانه صدایش بزن

وقتی ما دیگران را با احترام صدا می کنیم، آنان نیز ما را محترمانه صدا می کنند. ضمنا با این کار محبت ما در دل آنان بیشتر می شود و در نگاه آنها، به جایگاه بالاتری دست می یابیم.

اگر با کسی کار داشته باشی، به شکل های گوناگونی می توانی صدایش بزنی. می توانی با بی احترامی صدایش کنی و مثلا بگویی: «آهای بچه! بیا اینجا ببینم.» می توانی معمولی صدایش کنید و مثلا بگویی: «جواد! بیا اینجا ببینم.» و می توانی به او احترام بگذاری و خیلی مؤدبانه صدایش بزنی و مثلا بگویی: «آقا جواد! لطفا بیا اینجا.»

به نظر تو از بین این سه نوع صدازدن دیگران، کدام یک بهتر است؟ معلوم است که نوع سوم از دو نوع قبلی خیلی بهتر است. وقتی ما دیگران را با احترام صدا می کنیم، آنان نیز ما را محترمانه صدا می کنند. ضمنا با این کار محبت ما در دل آنان بیشتر می شود و در نگاه آنها، به جایگاه بالاتری دست می یابیم.

پیامبر عزیز ما اگر با کسی کار داشت، دوستانه و محترمانه صدایش میزد. او حتی کودکان را نیز با احترام صدا می کرد.

پیامبر(ص) برای صدا کردن دیگران، کنیه ی آنها را به کار می برد. کنیه، چیزی شبیه نام فامیلی در زبان فارسی است؛ مثلا کنیه ی امام علی(ع)، ابوالحسن بود. اگر بچه با بزرگی هم کنیه نداشت، رسول خدا(ص) اول برای او کنیه ای بر می گزید و سپس با آن کنیه صدایش می کرد.

از سوی دیگر اگر کسی هم پیامبر (ص) را صدا می زد، در این حالت نیز پیامبر (ص) محترمانه جواب میداد و می فرمود: «بله!» او در جواب دادن به مردم همانند زمان صدازدن آنها، ادب و احترام را رعایت می کرد.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما