وقتی دو مسلمان به یکدیگر دست می دهند،گناهانشان مثل برگ های پاییزی می ریزد

دست دادن، باعث از بین رفتن کینه ها و دلخوریها و افزایش دوستی ها و محبت ها می شود.

وقتی تو دوستت را می بینی و با او دست می دهی و احوالش را می پرسی، با این کار به او می فهمانی که خیلی دوستش داری، دست دادن، باعث از بین رفتن کینه ها و دلخوری ها و افزایش دوستی ها و محبت ها می شود. گذشته از این، وقتی دو مسلمان به یکدیگر دست می دهند، گناهانشان، بخشیده می شود و مثل ریختن برگ های پاییزی، گناهانشان می ریزد و نابود می گردد.

پیامبر عزیز ما وقتی مرد مسلمانی را می دید، اول سلام می کرد و سپس با او دست می داد و در این کار هم بین مسلمان ها فرقی نمی گذاشت. این طور نبود که فقط با پولدارها یا سفید پوست ها دست بدهد. او دست خود را حتی به سوی فقیرترین فقیران و سیاه ترین بردگان دراز می کرد و با آنان صمیمانه دست می داد.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما