با نشاط قدم بردار

ما آدم ها سه جور راه می رویم،از میان این سه شکل راه رفتن، حضرت محمد(ص) بهترین شیوه را انتخاب کرده بود.

به طور کلی، ما آدم ها سه جور راه می رویم: گروهی خیلی خیلی آهسته – مثل پادشاهان – دسته ی دیگر که خیلی تند – مثل دیوانه ها – راه می روند. و گروه سوم نه مثل شاهان و نه مثل دیوانه ها؛ یعنی تندتر از شاهان و آرام تر از دیوانه ها حرکت می کنند؛ نه مغرورانه گام بردارند و نه جاهلانه بالا و پایین می پرند؛ یعنی موقع راه رفتن، یک روش میانه ای را انتخاب می کنند.

از میان این سه شکل راه رفتن، حضرت محمد(ص) بهترین شیوه را انتخاب کرده بود. پیامبر(ص) در راه رفتن عجله نمی کرد؛ و شاهانه نیز راه نمی رفت. او گامهایش را کاملا از روی زمین بلند می کرد و جوری راه می رفت که انگار در یک سرازیری در حال حرکت است. او موقع راه رفتن، هم با وقار گام برمی داشت و هم با نشاط حرکت می کرد.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر
همچنین بخوانید :

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما