دسامبر 16
بازدید : 1095
نظرات : بدون دیدگاه
سه جرعه آب

آب خوردن خودش یک کار لذت بخش است.کسانی که خیلی تند لیوان آب را سر می کشند، از نوشیدن این نعمت خدا، لذت نمی برند.

عجله در هر کاری بد است. عجله در رانندگی، عجله در راه رفتن، عجله در مشق نوشتن و عجله در هر کار دیگری به ضرر ماست. حتی در آب خوردن هم نباید عجله کنیم، باید خیلی آرام و با حوصله آب بخوریم تا یک وقت آب توی گلویمان نپرد. وقتی ما آهسته و آرام آب می خوریم، به اندازه آب مینوشیم؛ اما وقتی لیوان آب را یکباره سر می کشیم، شاید بیش از اندازه آب بخوریم و دل درد بگیریم. گذشته از این، آب خوردن خودش یک کار لذت بخش است. کسانی که خیلی تند لیوان آب را سر می کشند، از نوشیدن این نعمت خدا، لذت نمی برند. حضرت محمد(ص) در نوشیدن آب عجله نمی کرد. پیامبر ظرف آب را با سه جرعه مینوشید؛ یعنی ظرف آب را یکباره سر نمی کشید؛ بلکه در سه مرحله آب را مینوشید. یک جرعه می نوشید و پس از مکثی کوتاه، جرعه ی دوم را و پس از مکثی دیگر، جرعه ی سوم را می‌نوشید.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما