در گفت و گو با خدا مودب باش

نماز خواندن نیز حرف زدن با خداست.پیامبر در حال گفت و گو با خدا نیز از رعایت ادب غافل نمی شد.

همه ی ما گاهی به خاطر کم خوابی یا خستگی خمیازه می کشیم. خمیازه کشیدن خیلی عادی است و اصلا کار زشت و ناپسندی به شمار نمی آید. با این حال اگر مشغول سخن گفتن با کسی بودیم و خمیازه مان آمد، باید دستمان را جلوی دهانمان بگیریم. نباید دهانمان را همین طوری باز کنیم و تصویر زشتی از خودمان به نمایش بگذاریم. وقتی ما هنگام خمیازه کشیدن دستمان را جلوی دهانمان می گیریم، نشان میدهیم که فرد با ادبی هستیم. ضمنا با این کار، به دیگران اجازه می دهیم که خیلی راحت تر به گفت و گو با ما ادامه دهند.

نماز خواندن نیز حرف زدن با خداست. هر گاه پیامبر(ص) در نماز خمیازه اش می گرفت، دست راستش را جلوی دهانش قرار می داد. او در حال گفت و گو با خدا، از رعایت ادب غافل نمی شد.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما