دسامبر 16
بازدید : 730
نظرات : بدون دیدگاه
دورهمی با فامیل ها

پیامبر همیشه صله ی رحم می کرد و از مسلمان ها نیز می خواست که به پیوندهای خویشاوندی اهمیت بدهند.

هر یک از ما خویشان و بستگانی داریم که در دنیا با آنها زندگی می کنیم. عمو، عمه، دایی، خاله، مادربزرگ، پدربزرگ و خیلی های دیگر، جزو بستگان ما به شمار می آیند. همه ی ما وظیفه داریم که به خویشاوندان خود نیکی کنیم و گه گاهی به آنها سر بزنیم و در سختی ها، یار و یاورشان باشیم.

اگر همه ی مردم صله رحم کنند و اگر همه ی کسانی که فامیل اند، با هم متحد باشند، هیچ کس در سختی های دنیا تنها نمی ماند و گرفتار فقر و افسردگی نمی شود. اگر همه ی مردم به دیدار بستگان خود بروند و در صورت لزوم آنها را یاری کنند، مشکل خیلی از آدم ها برطرف می گردد.

پیامبر عزیر ما همیشه صله ی رحم می کرد و از مسلمانها نیز می خواست که به پیوندهای خویشاوندی اهمیت بدهند. او می فرمود: «صله ی رحم کنید؛ گر چه به یک سلام کردن باشد. از طرف دیگر، پیامبر(ص) از قطع رحم و بریدن از خویشاوندن بسیار بیزار بود و در این باره حساسیت فراوانی از خود نشان میداد. یک بار فرمود: «کسی که قطع رحم کرده، حق ندارد در کنار من بنشیند.» از میان جمع، جوانی بود که با خاله ی خود قهر کرده بود. او که این سخن پیامبر (ص) را شنید، از جای برخاست و یکسره نزد خاله ی خود رفت و با او آشتی کرد، سپس دوباره به حلقه ی یاران پیامبر پیوست و در جمع آنان نشست. رسول خدا(ص) نیز برای آنکه همه بدانند چرا آن حضرت همنشینی با قطع کننده ی رحم را دوست ندارد، چنین فرمود: «رحمت خدا بر کسانی که میانشان قطع کننده رحم باشد، نازل نمی شود.»

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما