سطح توقعت رو کم کن

کسی نباید توقع داشته باشد که کودکان بتوانند همه ی کارها را مثل بزرگترها انجام دهند.بچه های کوچک، گاهی کارهایی می کنند که اصلا دست خودشان نیست.

بچه های کوچک، گاهی کارهایی می کنند که اصلا دست خودشان نیست؛ مثلا موقع غذاخوردن، مقداری از غذا را روی زمین می ریزند یا موقع آوردن و بردن یک چیز، آن را بر زمین می اندازند و میشکنند یا گاهی خودشان را خیس می کنند. آنها قدرت و عقل و هوش بزرگترها را ندارند؛ پس کسی هم نباید توقع داشته باشد که آنها نیز بتوانند همه ی کارها را مثل بزرگترها انجام دهند. کسی نباید بچه های کوچک را به خاطر این جور چیزها دعوا کند و بر سر آنها داد بزند.

حضرت محمد(ص) هرگز به خاطر چنین کارهایی از دست بچه ها عصبانی نمیشد. مردم مدینه، گاهی کودکان خردسال خود را نزد پیامبر (ص) می آوردند تا حضرت نام نیکی برای آن کودکان انتخاب کند. گاهی وقت ها، کودک خودش را خیس می کرد و باعث میشد که لباس پیامبر(ص) نیز نجس بشود.

پیامبر (ص) بر سر کودک فریاد نمیزد و اخم هایش را توی هم نمی کرد. حتی اگر دیگران عصبانی می شدند و داد و فریاد به راه می انداختند، پیامبر (ص) آنان را نیز آرام می کرد. نمی گذاشت کسی با عصبانیت کودک را از او بگیرد و کودک را به وحشت بیندازد. او با خوشرویی مراسم نام گذاری را ادامه می داد. وقتی پدر و مادر کودک، فرزندشان را می بردند، رسول خدا(ص) هم می رفت و لباسش را آب می کشید.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما