دسامبر 16
بازدید : 1256
نظرات : بدون دیدگاه
سر سفره چطور با مهمان رفتار کنیم؟

وقتی مهمانی به خانه ی ما می آید بهتر است که اول ما شروع به خوردن کنیم،ضمنا بهتر است که ما قبل از مهمان، از سر سفره کنار نرویم.

وقتی مهمانی به خانه ی ما می آید و سر سفره ی ما می نشیند، شاید خجالت بکشد پیش از ما شروع به خوردن غذا کند؛ بنابراین بهتر است که اول ما شروع به خوردن کنیم تا او هم راحت باشد و از خوردن غذا خجالت نکشد. ضمنا بهتر است که ما قبل از مهمان، از سر سفره کنار نرویم. شاید اگر ما زود غذاخوردنمان را تمام کنیم، او خجالت بکشد که باز هم غذا بخورد.

اگر برای حضرت محمد(ص) مهمانی می آمد، پیامبر (ص) قبل از مهمان غذاخوردن را شروع می کرد. تا وقتی هم که مهمان مشغول خوردن بود، از سر سفره کنار نمی رفت. این کار پیامبر(ص) باعث میشد که مهمانان او در خانه ی حضرت راحت باشند و از خوردن غذا خجالت نکشند.

نویسنده این مطلب :

مائده نصر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما