سپتامبر 1
بازدید : 1238
نظرات : بدون دیدگاه
الگوی تربیتی بدون دخالت

این شیوه با کم توقعی، بی اعتنایی و طرد همراه است. اگر این الگوی تربیتی از اوایل زندگی کودک اعمال شود، تقریباً تمام جنبه های رشد از جمله دلبستگی، شناخت و مهارت های هیجانی و اجتماعی را مختل می کند.این الگو به مراتب مخرب تر از الگوهای پیشین است؛ چرا که در آن محبت و […]

این شیوه با کم توقعی، بی اعتنایی و طرد همراه است. اگر این الگوی تربیتی از اوایل زندگی کودک اعمال شود، تقریباً تمام جنبه های رشد از جمله دلبستگی، شناخت و مهارت های هیجانی و اجتماعی را مختل می کند.این الگو به مراتب مخرب تر از الگوهای پیشین است؛ چرا که در آن محبت و صمیمیت وجود ندارد. این الگو ممکن است از جانب والدینی اعمال شود که اغلب افسرده هستند و استرس زندگی به قدری آنها را از توان انداخته که وقت و انرژی کمی برای فرزندانشان دارند یا ممکن است از جانب والدینی باشد که اعتقاد دارندکودک عمداً بدرفتاری می کند و اگر بخواهد می تواند به سادگی در کارهایش موفق شود.کودک در الگوی تربیتی بدون دخالت اگر بدرفتاری کند طرد می شود اما اگر بدرفتاری نکند مورد تشویق والدینش قرار نمی گیرد. او همواره درخور سرزنش است اعم از این که کار ناشایستی از او سربزند یا خیر، در این اوضاع کودک سرخورده و ناکام خواهد شد. زیرا هیچ راهی برای او جهت کسب موفقیت وجود ندارد.
در نتیجه کودک خشمگین و رنجیده خاطر می شود. در این زمان احساسات خصمانه خویش را یا در خود می ریزد و یا این که به نزدیکان خود یا اجتماع منتقل می کند.اگر والدین قاطع و جدی نباشند احتمال زیادی وجود دارد که کودک به سوی بزهکاری گرایش پیدا کند. کودک بی اعتنایی والدینش را به عنوان نشانه طرد و عدم پذیرش از سوی آنها تلقی می کند، سپس می کوشد که با انجام رفتاری ناشایست توجه والدینش را جلب کند، اما با انجام هر رفتار ناشایستی بیشتر مورد سرزنش قرار می گیرد و والدین نسبت به او بی تفاوت تر می شوند. این گونه والدین درک نمی کنند که اصلاح رفتار ناپسند به چیزی بیش از پند و نصیحت نیاز دارد و از آنجا که پند و نصیحت ثمری نمی دهد معتقد می شوند رفتار ناشایست باید تنبیه شود.
تنبیه کینه توزانه، سرزنش مدام و ایجاد احساس گناه فقط موجب می شود کودک باور کند به اندازه ای گناهکار است که لایق بی توجه و بی احترامی شده است.متأسفانه در رفتارهایی از قبیل افراط در مصرف مشروبات الکلی، دزدی های کوچک، تشکیل گروه های ولگرد و تبهکاری ردپای این الگوی تربیتی را می توان مشاهده کرد.

نویسنده این مطلب :

جعفری

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما