ژانویه 23
بازدید : 1636
نظرات : بدون دیدگاه
نوجوان مؤمن

نوجوانى و جوانی بهار عمر، جوانان جان جامعه، نوجوانان جوانه هاى سبز حيات، و نمونه هاى ناب تلاش و نشاط شمرده مى شوند. اگر وقت طلاست، اوقات نوجوانى كيمياست و اگر عمر، روزى بيش نيست نوجوانى صبح سبز و پگاه پاک آن روز است. نوجوانان امروز، رهبران فردا و آيينه آينده ها مى باشند و […]

نوجوانى و جوانی بهار عمر، جوانان جان جامعه، نوجوانان جوانه هاى سبز حيات، و نمونه هاى ناب تلاش و نشاط شمرده مى شوند.
اگر وقت طلاست، اوقات نوجوانى كيمياست و اگر عمر، روزى بيش نيست نوجوانى صبح سبز و پگاه پاک آن روز است. نوجوانان امروز، رهبران فردا و آيينه آينده ها مى باشند و اگر بخواهيم آينده هر جامعه اى را ارزيابى و پيش بينى كنيم، بايد جوانان و نوجوانان آن جامعه را در نظر داشته و فردا را با فكر و فرهنگ آنها بسنجيم و در رابطه با هر فرد هم، قضيّه از همين قرار است زيرا كه «سالى كه نكوست از بهارش پيداست».

 

اكنون كه استكبار جهانى، بيشتر از هميشه و بدتر از گذشته هر روز توطئه اى تازه و هر ساعت دسيسه اى ديگر مى چيند تا با شكار كردن نوجوانان جوامع بيدار، مخصوصا نوجوانانِ جامعه اسلامى كه بحق جوانمردان تاريخ معاصر محسوب مى شوند، آينه آينده را پيشاپيش شكسته و فرهنگ فردا را مرده و جامعه شيعى را كه مردستانى است شگفت آور، به گورستانى ساكن و ساكت بدل كند، مسؤوليت همه بيدار دلان و دور انديشان، بويژه جان (جوانان و نوجوانان) پيش از همه و بيش از همگان است. اگر امروز دير بجنبيم. فردا خيلى دير خواهد بود و جبرانش محال هم نباشد بسيار جان فرسا و كمر شكن خواهد شد. «علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد».

 

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما