می 12
بازدید : 1828
نظرات : بدون دیدگاه
۷ نکته درباره بازی

بازی کردن، یکی از راهکارهای مهم تربیت جسم، روان و ارتباط با اجتماع است. با بزرگ تر شدن بچه ها، بازی ها شکل بیرونی و مشارکتی به خود می گیرد.

نقش والدین در هدایت کودک برای انتخاب و انجام بازی بسیار مهم است. تحریک و تشویق برای بازی بسیار مهم است در کوکان هیجان بازی کردن را ایجاد کنید. در روز تعطیل برای بازی در خانه یا بیرون از آن برنامه ریزی کنید. بازی های جدید برای تقویت مهارت های مختلف کودک در سنین مختلف را طراحی کنید.

 

۱. تماشاچی

وقتی با فرزند بزرگتر یا کوچکتر خودتان بازی می کنید، فرزند دیگر ایستاده و شما را تماشا می کند. گاهی با وجود این که می خواهید او را وارد بازی کنید، قبول نمی کند. این نوع نظاره گر بودن، تمرکز، بازی سازی در ذهن و همراهی اما در سکوت و بدون تحرک را به همراه دارد که خود دارای جایگاهی روان شناختی هست.

 

۲. بازی های انفرادی

گاهی بچه ها دوست دارند به تنهایی بازی کرده و شریکی برای بازی شان نداشته باشند. در این شرایط باید آن ها را آزاد گذاشت تا خلوتی برای خودشان داشته باشند.

 

۳. بازی های غیرهدفمند

در سن زیر یک سال، بعضی بازی های کودکانه بدون هدف و فقط به شکل جسته و گریخته است، چهاردست و پا رفتن به جهت های مختلف، برداشتن اشیاء بدون هدف مشخص، نگاه کردن به اشیاء و… از این نوع بازی هاست. والدین باید کودک را در این مسیر فقط همراهی کنند.

 

۴. بازی های همپا یا هماهنگ

اگر شما و فرزندتان، فرزندتان و خواهر یا برادرش، فرزندتان و همسالانش وارد بازی ای شوید که کاری را پا به پای هم انجام داده و به هدف برسانید، بازی همپا یا هماهنگ انجام داده اید. این نوع بازی ها کلید ورود و برقراری ارتباط درست با اجتماع است.

 

۵. بازی های ارتباطی

وقتی همراه فرزندتان به پارک می روید، ممکن است با همسالان و یا حتی شما وارد بازی شود، اما این بازی ممکن است بخشی شخصی و بخشی ارتباطی باشد. به این ترتیب در این بازی ها به دنبال فرزندتان با شما یا همسالانش نباشید. به این دلیل که این نوع بازی ها در اثر معاشرت موقت اتفاق می افتد.

 

۶. بازی های مفهومی

بازی های رقابتی، عملکردی کودک را ساخته و تقویت می کنند.

 

۷. بازی های مشارکتی

بازی های مشارکتی معمولا هدفمند هستند و کودکان با هدفی خاص وارد بازی می شوند. این بازی می تواند با همسالان، خواهر یا برادر و والدین انجام شود. برای مثال یکی از اهداف آن ها می تواند برنده شدن در بازی و ارضای حس برتری طلبی باشد.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما