نیاز نوجوان به دیده شدن

خلاقیت های نوجوانی و رسیدن به تیپ ظاهری و مدل مو از ویژگی های اصلی و خصوصیت های دوران نوجوانی است که معمولا مقطعی است. برای صحبت با نوجوان استفاده از تکنیک های مناسب گفت و گو ضروری است و چناچه والدین فعالیت نوجوان خود را در برخی موارد نمی پسندند بهتر است از جمله […]

خلاقیت های نوجوانی و رسیدن به تیپ ظاهری و مدل مو از ویژگی های اصلی و خصوصیت های دوران نوجوانی است که معمولا مقطعی است. برای صحبت با نوجوان استفاده از تکنیک های مناسب گفت و گو ضروری است و چناچه والدین فعالیت نوجوان خود را در برخی موارد نمی پسندند بهتر است از جمله «من نمی پسندم» برای منصرف کردن نوجوان استفاده کنند که این یکی از هنرهای والدین در برخورد با نوجوان است.

 

والدین باید مراقب باشند که در پند و نصحیت نوجوان، مرتب از دیگران سخن نگویند و نوع صحبت آن ها با نوجوان حالت دستوری نداشته نباشد زیرا لجباری نوجوان و تکرار عمل را به دنبال خواهد داشت، همچنین بسیاری از اوقات والدین باید اجازه دهند که اشخاصی به غیر از خودشان در مورد فعالیت های نوجوان اظهار نظرکنندتا نوجوان با الگوها و ارایه نظرات افراد بیرون از خانواده به تدریج تغیییر رفتار داده و اصلاح شود.

 

کنترل خشم والدین در برخورد با نوجوان بسیار مهم و حیاتی است. والدین هنگام صحبت با نوجوان سریع اظهار نظر نکنند و با کنترل خشم زمینۀ گفت و گو با نوجوان را فراهم کنند به این ترتیب نوجوان در مقابل سخن والدین واکنش بهتری دارد و آن را بهتر می پذیرد و چنانچه اظهار نظر والدین به صورت سریع و از روی عصبانیت باشد به لجبازی و خشم نوجوان منتهی خواهد شد.

 

نوجوان در دوران هویت‌یابی برای متفاوت بودن، شکل ظاهری اهمیت بسیاری برای وی می یابد و در این دوران هویت های متفاوت را تجربه می کند و خلاقیت و گرایش او به موارد جدید بسیار افزایش می یابد. خلاقیت های نوجوانی و رسیدن به تیپ ظاهری و مدل مو از ویژگی های اصلی و خصوصیت های دوران نوجوانی است که به دنبال متفاوت بودن ایجادمی شود، البته والدین باید امیدوار باشند که این دوران مقطعی بوده و برخوردهای شدید والدین موجب بهم خوردن رابطه نوجوان با والدین خواهدشد.

 

در صورتی که والدین با رفتارهای پرخطری از سوی نوجوان مواجه شدند، برخورد جدی با او را در دستور کار قرار دهند، اما در هرصورت رفتارهای دوران هویت یابی مقطعی و گذرا است ولی نوع ارتباط والدین با فرزند در دوره نوجوانی حایز اهمیت است و ابراز امیدواری والدین به نوجوان در تغییر رفتار او موثر خواهد بود.

 

نوجوان دوست دارد دیده شود و قضاوت خوب دیگران را جلب کند. پس نخستین چیزی که به ذهنش می رسد این است که «اگر زیبا باشم، هویت فردی جدید کسب کرده و شخصیتی چشمگیر خواهم داشت». گمان می کند با ظاهری به زعم خودش آراسته می تواند روی دیگران تأثیر مثبت داشته باشد و تصویری جذاب از خود در ذهن دیگران بسازد و هویتی آرمانی کسب کند.

 

دیده شدن یکی از اولویت های مهم دوره نوجوانی است. اگر صاحب کودکی هستید که هنوز تا نوجوانی اش زمان باقی است بهتر است از همین حالا سعی کنید اعتماد به نفس او را تقویت کنید و کاری نکنید که نوجوانتان گمان کند تمام شخصیت اش به ظاهرش وابسته است.

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما