نیاز به اجرای درس پژوهی

امروزه به طور جدی فاقد دانش عملی تدریس هستیم و می طلبد که برای ارتقای این دانش تلاش کنیم. معلمان بسیاری از مباحث نظری را می دانند، اما در ساختن دانش موضوعی تربیتی و دانشِ آموزش محتوا آمادگی لازم را ندارند. دانشِ آموزش محتوا با پژوهش تولید می شود و رویکرد معلمان پژوهنده ناظر بر […]

امروزه به طور جدی فاقد دانش عملی تدریس هستیم و می طلبد که برای ارتقای این دانش تلاش کنیم. معلمان بسیاری از مباحث نظری را می دانند، اما در ساختن دانش موضوعی تربیتی و دانشِ آموزش محتوا آمادگی لازم را ندارند. دانشِ آموزش محتوا با پژوهش تولید می شود و رویکرد معلمان پژوهنده ناظر بر تولید این دانش است که معتقد هستند معلمان به عنوان افرادی فکور باید پیوسته در حال تفکر و ژرف اندیشی بوده تا قادر به تدریس دانش عملی باشند.

 

حدود ۱۲ سال است که در کشور درس پژوهی مطرح شده و جایگاه آن بر اساس تعلیم و تربیت ژاپنی ها است و تاکید بر این دارد که با گفت‌وگو های حرفه ای می توانیم دانش عملی تدریس را تولید کنیم. در بازدیدی که از مدارس آموزش و پرورش کودکان با نیازهای خاص در ژاپن داشتیم تاکید زیادی در آموزش و پرورش این کودکان دیده می‌شد تا مهارت های اجتماعی دانش آموز را افزایش دهند و کودک به استقلال و خودکفایی حرفه ای رسیده و استقلال مالی داشته باشد.

 

این برنامه مانع از انزوای دانش آموزان در جامعه می شود و برنامه های خاص آن ها در این بخش با تئاتر و نمایشنامه برگزار می شود و تاکید بر این دارد که دانش آموز با نیازهای خاص باید مهارت های اجتماعی را فرا بگیرد. ضمن این که معلمان ژاپنی به گفت‌ و گو های تیمی معتقد هستند و بر کار و تشویق گروهی تاکید بسیار دارند. درس پژوهی در میان معلمان ژاپنی نهادینه شده تا به اهداف حرفه ای معلمی دست یابند.

 

تدریس یک مقوله فرهنگی است و درس پژوهی در جهانی گسترش یافته است. خوشبختانه در آموزش و پرورش ایران نیز بحث درس پژوهی به طور جدی دنبال می شود. درس پژوهی یک ساز و کار جهانی برای توسعه شایستگی های معلمان است. اعتقاد بر این است که معلم تا زمانی که به حرفه معلمی مشغول است باید یادگیرندۀ مادالعمر باشد و تعهدی به یادگیری داشته باشد.

 

درس پژوهی کوشش جمعی و روش مند همراه با ژرف اندیشی معلمان مدرسه در قالب گروه های کوچک به منظور شناسایی مشکلات دروس و موضوعاتی که دانش آموزان در درک و دریافت آن با مشکل مواجه هستند ، بوده و سپس همفکری و بازاندیشی و طراحی یک طرح مشترک در شیوه تدریس درس مورد نظربا رویکرد هم آموزی و یادگیری معلمان از تجربه های یکدیگر و با هدف دستیابی به راه حل بهتر و مناسب تر از طریق خرد جمعی در جهت تسهیل در فهم مطالب و سرعت یادگیری و تعمیق آموخته های دانش آموزان و در نهایت ارائه یک الگوی برتر در آموزش درس مورد نظر می باشد.

 

با اجرای درس پژوهی می توان مجموعه ای از تجربه های ماندگار آموزشی را نه فقط از طریق نوشته های معلمان بلکه از طریق مشاهده فیلم تدریس آن ها فراهم آورد و آن ها را در اختیار نظام آموزش و پرورش قرار داد.به طوری که اگر این انقلاب آموزشی در سطح کشور (با حدود۷۰۰ منطقه آموزش و پرورش) صورت گیرد می توان از همه مفاهیم مهم کتاب های درسی و در همه دوره ها و پایه های تحصیلی، فیلم ها و روش های تدریس برتر را تهیه و با تشکیل «بانک فیلم های تدریس» و در دسترس قرار دادن آن برای همه معلمان «کیفیت تدریس و آموزش» را در سطح کشور بالا برد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما