آوریل 28
نویسنده : رضا ساکی
بازدید : 1815
عکس : محمد دلکش - تسنیم
نظرات : بدون دیدگاه
آموزش شناسی وظیفۀ یک معلم است

معلم باید با بینش تربیتی معلمی خود به وظایف خود عمل کند بنابراین بخشی از برنامه های تربیت معلم بر اساس این بینش طراحی شده است. دانش آموزان با نیازهای خاص به بهترین معلمان برای تربیت نیاز دارند و باید بهترین معلمان در عرصه آموزش و پرورشِ کودکان با نیازهای خاص انتخاب شوند، هم‌چنین ضرورت […]

معلم باید با بینش تربیتی معلمی خود به وظایف خود عمل کند بنابراین بخشی از برنامه های تربیت معلم بر اساس این بینش طراحی شده است. دانش آموزان با نیازهای خاص به بهترین معلمان برای تربیت نیاز دارند و باید بهترین معلمان در عرصه آموزش و پرورشِ کودکان با نیازهای خاص انتخاب شوند، هم‌چنین ضرورت دارد که بهترین روش های آموزشی نیز برای کودکان با نیازهای خاص شناسایی و به کار گرفته شود.

 

متاسفانه با وجود آن که در کشور جریان بزرگی از آموزش وجود دارد اما در سطح دانشگاه ها و آموزش و پرورش کمتر به آموزش به عنوان یک علم توجه شده است و آموزش را یک موضوع عمومی در نظر می گیرند، در حالی که آموزش، یک علم تخصصی است.

 

در هر موضوعی آموزش را به عنوان علم نپذیریم، سیستم آموزشی لرزان و سست خواهد شد، دانش آموزان ایرانی باید موقعیت های خوبی را در آزمون های جهانی داشته باشند این درحالی است که اکنون در امتحانات نهایی وضعیت نمرات دانش آموزان در حد بالایی نیست و همه این موارد نشان دهندۀ آن است که بخشی از آموزش دارای مشکل و ضعف است.

 

معلم باید یک آموزش شناس باشد و آموزش شناسی بر اتفاق افتادن آموزش تاکید دارد و اینکه یاددهی و یادگیری چطور اتفاق می افتد، به همین دلیل علت انتخاب برخی از مدارس به عنوان مدارس برتر در قلمرو آموزش شناسی قابل اهمیت است، ضمن این که حضور فرد در دانشگاه های برتر عاملی برای تایید مدرک او می شود.

 

در چهارچوب گفتمان آموزش شناسی بیش‌تر در زمینه تامل و حرکت به سمت پیشرفت تاکید شده است. یک معلم خوب در چهارچوب آموزش شناسی باید از ویژگی هایی خاصی برخودار باشد و یکی از طبقه بندی های مرسوم در این بخش پرورش یک معلم خوب بر مبنای شایستگی های او است.

 

دانش حرفه ای معلمان در پنج سطح اساسی قرار دارد و برای تربیت معلم در هر حوزه ای ابتدا برخورداری از دانش تربیتی مهم است و معلم قبل از هر چیزی باید اعتقاد داشته باشد که از طریق تعلیم و تربیت می توان انسان ها را رشد داد و ارزش افزوده انسان ها را با آموزش و پرورش ارتقا داد.

 

معلم با بینش تربیتی می تواند به وظایف خود عمل کند و بنابراین بخشی از برنامه های تربیت معلم بر اساس این بینش طراحی شده است. موضوع دوم دانش و شایستگی است، ضمن اینکه باد به اینکته توجه داشت که آموزش ریاضیات در آموزش و پرورش کودکان با نیازهای خاص با آموزش ریاضیات با کودکان عادی کاملا متفاوت است و معلم آموزش و پرورش کودکان با نیازهای خاص باید دانشِ آموزش به این کودکان را داشته باشد.

 

دانش فناوری، شایستگی بعدی برای معلمان است تا تدریس را به خوبی اداره کرده و به سمت جلو پیش بروند، دانش چهارم دانش زمینه ای یا محیطی است تا معلم بداند در کدام زمینه در حال کار کردن است و منظور از دانش محیطی، فضا، تاریخ و اقتصاد و همه عناصری است که تعلیم و تربیت را در درون کلاس متاثر از خود می سازد.

 

تدریس یک مقوله فرهنگی است. دانش پنجم دانش پژوهشی معلمان است که دانشِ آموزش محتوا و دانش موضوعی و تربیتی نیز نامیده می شود، ضمن اینکه دانش بومی تدریس و دانش استراتژیک تدریس دانشی است که در پیوند با دانش های قبلی شکل می گیرد. معلم دانش های چهارگانه قبلی را با یگدیگر پیوند می زند و این پیوند باعث یک معماری و تولید و طرح جدیدی در تدریس خواهد شد.

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما