آوریل 26
بازدید : 3753
نظرات : بدون دیدگاه
مسئولیت و حمایت والدین

مسئولیت پدران، منحصر به اداره زندگی مادّی کودکان نیست؛ بلکه آنچه مهم است، پرورش روحی آن هاست. ، ادب و تربیت فرزندان، از تأمین حوائج جسمانی آنان ارزنده تر است.   امام سجاد (ع): «حقّ فرزندت این است که بدانی وجود او از توست و خوبی ها و بدی های او در این دنیا، وابسته […]

مسئولیت پدران، منحصر به اداره زندگی مادّی کودکان نیست؛ بلکه آنچه مهم است، پرورش روحی آن هاست. ، ادب و تربیت فرزندان، از تأمین حوائج جسمانی آنان ارزنده تر است.

 

امام سجاد (ع): «حقّ فرزندت این است که بدانی وجود او از توست و خوبی ها و بدی های او در این دنیا، وابسته به توست. بدانی که در حکومت پدری و سرپرستی او مسئولی و موظّف هستی که فرزندت را با آداب و اخلاق پسندیده، پرورش دهی و او را به سوی خداوند بزرگ، راهنمایی کنی و در اطاعت و بندگی پروردگار، یاری اش نمایی.»

 

پرورش اخلاقی و ایمانی کودکان را از وظایف مهم آنان دانسته و تربیت آن ها مانند یک وظیفه مذهبی، در پیشگاه خداوند، اجر و پاداش دارد. مغز کودک، مانند فیلم عکاسی از تمام گفتار و رفتار پدر و مادر و اطرافیان خود عکس برداری می کند و مشاهدات و شنیده های دوران کودکی، برنامه زندگی فردای او خواهد بود.

 

پدران و مادرانی که در خانواده با فرزندان خود مهربانی می کنند و شخصیت آن ها را تحقیر نمی کنند، خیلی زود به رشد معنوی می رسند؛ ولی اگر در خانواده با خشنونت با کودکان رفتار کنند و با کارها و سخنان ناپسند خود، محیط وحشت و ترس به وجود آورند، استعدادهای کودک سلب می شود و به علّت ضعفی که در خود احساس می کند، بی شخصیت و زبون بار می آید.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما