کودکان وتشخیص هیجانهای متفاوت

به گزارش کاگروه تربیتی فرزندپرتال : تعارض ودوگانکی، یعنی داشتن دو احساس و هیجان متفاوت ومخالف هم،نسبت به یک چیز ودر یک زمان است.دودلی وتعارض،حتی برای بزرگسالان که احساس وهیجان دوگانه را درک وتحمل میکنند، ناخوشاینداست  برای کودکان احساس وهیجان دوگانه ناراحت کننده تر است،چون ظرفیت های عقلانی وهیجانی آنان برای تحمل آنها محدودتر ورشدنایافته تر […]

به گزارش کاگروه تربیتی فرزندپرتال : تعارض ودوگانکی، یعنی داشتن دو احساس و هیجان متفاوت ومخالف هم،نسبت به یک چیز ودر یک زمان است.دودلی وتعارض،حتی برای بزرگسالان که احساس وهیجان دوگانه را درک وتحمل میکنند، ناخوشاینداست  برای کودکان احساس وهیجان دوگانه ناراحت کننده تر است،چون ظرفیت های عقلانی وهیجانی آنان برای تحمل آنها محدودتر ورشدنایافته تر است.با برخی روشهای ملموس می توان کودکان رابا احساس دودلی وتردید برای رفتن به مدرسه ،یا داشتن احساسات متضاد موقع تولد خواهر یا برادر- وتحمل وحل این قبیل احساسات تعارض آمیز کمک کرد.

با خواندن مطالب این بخش با احساسات دوگانه آشنا می شوید.نام این احساس ها را به این خاطر (دوگانه) گذاشته اند که دو احساس خوش وناخوشی هستند که در یک زمان درباره یک چیز بوجود می آیند:شبیه بستنی قیفی،این حالت دوتایی جالب است ولی در مورد احساس های دوگانه این طور نیست.وقتی آدم دو احساس خوش وناخوش را باهم دارد،احساس سردرگمی وناراحتی می کند.

احساس های دوگانه به این علت باعث ناراحتی می شوند که که آدم نمی داند چه کار باید بکند وسردرگم می ماند.

چند راه کار که به شما یاد می دهد وقتی درباره چیزی دو احساس خوش وناخوش دارید چه کار کنید.

  • بدانید که داشتن دو احساس خوش وناخوش به چیزی،عادی وطبیعی است وبرای همه حتی آدم بزرگ ها پیش می آید:هم دلتان می خواهد شیرجه بروید توی آب ،هم می ترسید نتوانید بپرید وآسیب ببینید،هم دلتان می خواهد همسایه تان را ببینید وبا او بازی کنید،هم از بعضی کارهایش خوشتان نمی آید…
  • وقتی در چنین شرایطی هستید،فکر کنید وببینید کدامشان احساس خوشایندتری در خودتان به وجود می آورد. درست مثل وقتی که بچه ها بخواهند پسری را به خاطر اینکه شلوارش را خیس کرده مسخره کنند.مثلا می شود این احساس دوگانه را این طور حل کردکه به خود گفت: ( خب من هم دلم می خواهد بد جنسی کنم وهم مهربانی.اما اگر با بدجنسی او را مسخره کنم،از دست خودم خیلی ناراحت می شوم.اما اگر مهربان باشم ودوستانه دفتار کنم،خوشحال وراضی می شوم.در ضمن او هم کمتر ناراحت می شود.حالا می دانم با این احساس های دوگانه خودم چه کار باید بکنم.مهربانی…)
  • کودکان را به ایجاد احساسات خوش ومثبت در خودش هدایت کنید.برای مثال: پسرکی شلوارش را خیس می کند ودوستش، هم به او احساس (دوستی) وهم (رقابت یا دشمنی) دارد.دراین شرایط می توان پرسیدLدلت می خواهد مثل آدم های بدجنس باشی یا اینکه مثل دوست های خوب رفتار کنی؟
  • کدامش را بیشتر دوست داری؟برای اینکه خودت از خودت خوشت بیاید،چه کار می کردی؟یا می توان پرسیدLفکر نمی کنم اگر دوستت را به خاطرخیس کردن شلوارش مسخره می کردی،از خودت خوشت می آمد) درواقع می توان ازاین گونه گفته ها برای ایجاد حس همدلی وهمدردی در کودکان استفاده کرد:فکر می کنی وقتی بچه ها دوست تو را به خاطر خیس کردن شلوارش مسخره کنند،خودش چه احساسی پیدا می کند؟این پرسش می تواند به این نتیجه برسد که ( شاید بفهمی وقتی بچه ها او رامسخره کنند،احساس بدی به او دست می دهد)وبه درک این نکته برسد که رفتار درست یعنی:به صورتی دوستانه رفتار کردن.وبه این ترتیب دوگانگی او از بین برود.
  • باید به کودک کمک کرد احساسات خود را به شکلی سازنده ابراز وبیان کندواحساسات دوگانه را در ذهنش نگه ندارد.نمونه ها:
  • پسرکی در مورد برنده شدن در مسابقه وامتحان املا،هم خوشحال است وهم نگران،دخترکی نیز در مورد برادر تازه به دنیا آمده اش ،هم احساس حسادت دارد وهم احساس غمگینی می کند.شما می توانید از روی این نمونه ها درباره فواید( به زبان آوردن نگرانی ها)با فرزندتان گفتگو کنید.به این ترتیب شما وفرزندتان ممکن است به این نتیجه برسید که پسرک می توانست به دوستش بگویدLنگران شدم که چون در امتحان املا از تو نمره بهتری گرفتم شاید از دست من ناراحت شده باشی وما نتوانیم با هم دوست بمانیم.) یا دخترک می توانست به مادر وپدرش بگوید:از اینکه بعد از تولد برادرمکمتر به من توجه می کنید ناراحتم ،ولی از طرف دیگر از تولدش خوشحال هم هستم.)این گونه گفته ها می توانند زمینه ساز گفت وگو وایجاد ارتباط باشند وکاری کنند که کودک احساسات مبهم و دوسوگرا وآزاردهنده خود را راحت تر پشت سر بگذارد ودر نتیجه،احساسات دوگانه وتعارض آمیزش برطرف شود.
  • کودک را تشویق کنید از راه خوش بین بودن،رشد وکمال پیدا کند. برای مثال دختری در اولین روز مدرسه ،ترس دارد ودیگری از شیرجه زدن از روی تخته شیرجه می ترسد.دراین شرایط می توان با عبارت هایی مثبت به کودک کمک کردLتو ممکن است در اولین روز مدرسه بترسی،اما هرروز آرامتر وراحت تر می شوی: همبازی های جدید،بازی های تازه…
  • بعضی وقت ها اگر در مورد احساسی که داریم با صدای بلند حرف بزنیم،احساس بهتری پیدا می کنیم.به زبان آوردن احساس ها،باعث می شود کتر سردرگم باشیم.برای مثال ممکن است پیروز شدن در مسابقه ای،هم موجب شاد بودن بشود وهم نگرانی ایجاد کند.حرف زدن با دوستان در مورد احساسات خودبرای بهتر شدن حال خودمان کار بسیار راحتی است،وبسیار مفید هم هست واحساسات مبهم ودوپهلو را از بین می برد.
  • موضوع دیگر در مورد احساسات دوگانه این است که چیزهایی که در بچگی آدم را نگران می کنند یا می ترسانند،وقتی بزرگتربشویم وآنها را بیشتر بشناسیم،دیگر کمتر نگرانی وترس ایجاد می کنند.برای مثال،وقتی بچه ها برای بار اول پا به مدرسه می گذارند یا به مدرسه ای جدید می روند،کمی ترس دارند ولی با بزرگتر شدن واحساس توانایی بیشتر، این ترس ها از بین می رود.دانستن اینکه ترس ها و نگرانی ها بعدها از بین می روند، باعث می شود آدم از همان اول کمتر بترسد یا ،هیچ نترسد !

 

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما