آوریل 3
بازدید : 1410
نظرات : بدون دیدگاه
۳ عامل دخیل در شکل گیری شخصیت

سه عامل شخصیت را تشکیل می دهند. هرچه قدر این سه عامل هماهنگ و واقعی باشند، شخصیت فرد یک شخصیت مطلوب خواهد بود. هرچه قدر غیر واقعی باشند شخصیت نامطلوب خواهد بود.

اگر ما از خودمان ذهنیت متعادلی داشته باشیم به یک گونه رفتار خواهیم کرد و اگر ذهنیت غیرواقعی و نامتعادل داشته باشیم، رفتار دیگری خواهیم کرد.

 

 

برای مثال من ۶۰ سال سن دارم و این سن واقعی من است. حال اگر ذهنیت من با این سن هماهنگ باشد، رفتار واقعی خواهم داشت، لباس پوشیدنم، حرف زدنم، حرکات جسمی و …. همه متناسب سنم خواهد بود. ولی اگر من ذهنیت نامتعادل یا غیر واقعی داشته باشم و معتقد باشم که ای بابا ۶۰ سال هم مگه سنیه! موهایم را رنگ کنم و شلوار لی بپوشم و تی شرت قرمز تنم کنم و آدامس گوشه ی دهانم بیندازم…. این یک رفتار نامتعادل است چون شخصیت نامتعادل است و ذهنیت من واقعی نیست.

 

سه عامل شخصیت را تشکیل می دهند. هرچه قدر این سه عامل هماهنگ و واقعی باشند، شخصیت فرد یک شخصیت مطلوب خواهد بود. و هرچه قدر غیر واقعی باشند شخصیت نامطلوب خواهد بود.

 

۱_ فردیت شخص

فردیت واقعی است و معنی آن چیزی است که از فرد می بینیم مثل: جنسیت، شکل ظاهری، طبقه اجتماعی، سواد، دارایی، جنبه ی فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و …. از دل این مسائل چه قدر تفاوت ها می شود بیرون آورد! که همه ی آن ها تفاوتهای فردیت ما است.

 

فردیت واقعی است و ما از نظر فردیت با هم متفاوت هستیم. واقعیت این است که اندازه ی قد من یک متر و ۷۰ سانتی متراست، فلان مقدار وزن دارم و سنم هم چند سالی هست و ده ها مشخصه ی دیگر، همه ی این مشخصات واقعی هستند.

 

۲_ ذهنیت

بر پایه ی فردیتی که داریم از آن یک ذهنیت داریم که می تواند واقعی یا غیر واقعی باشد. ذهنیت یعنی ارزش گذاری های ذهنی که انجام می دهیم. «قد من کوتاه است.» این یک ارزش گذاری و یک ذهنیت است. ما اصلاً آدم قد کوتاه نداریم. قد کوتاه واقعیت ندارد، قد بلند هم واقعیت ندارد؛ واقعیت این است که قد من یک متر و ۷۰ است، یا قد او یک متر و ۵۰ است.

 

بقیه حرف ها غیرواقعی و قرار دادی است. ذهنیت می تواند واقعی یا غیر واقعی باشد. ذهنیت غیر واقعی برداشتی است که ما داریم. یعنی القایی، چیزی که به ما القاء می شود، یعنی هنجار و چیزهایی که در جامعه ی ما هست. بر پایه ی ذهنیتی که ما از فردیت خودمان داریم.

 

۳_ رفتار

رفتار نیز هم واقعی و هم غیر واقعی است. مسئله ی مهم ذهنیت ما است و این که چه برداشتی داریم و چی به ما القاء شده و هنجارهای جامعه ی ما چیست. وقتی می گوییم استاندارد، استاندارد یک هنجار اجتماعی است. ما برپایه ی برداشت ها، القائات و هنجارها برای خودمان یکسری ذهنیات می سازیم.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما