آشنا کردن کودک با آیین های ملی

بسیاری‌ از اعیاد ملی‌ و مذهبی‌ ما با آداب‌ و رسوم‌ خاصی‌ برگزار می‌ شوند. برپایی‌ این‌ سنت ها با تشریفات، جشن ها و آیین های‌ مربوط‌ به‌ خود برای‌ کودکان‌ نیز لذت بخش‌ و خاطره‌ساز است.

بسیاری‌ از اعیاد ملی‌ و مذهبی‌ ما با آداب‌ و رسوم‌ خاصی‌ برگزار می‌ شوند. هر کدام‌ از این‌ مراسم‌ و رفتارهای‌ مرتبط‌ با آن‌ فلسفه‌ خاصی‌ دارند. برپایی‌ این‌ سنت ها با تشریفات، جشن ها و آیین های‌ مربوط‌ به‌ خود برای‌ کودکان‌ نیز لذت بخش‌ و خاطره‌ساز است.

 

به‌ یاد آوردن‌ لحظه‌ های‌ خوب‌ و به ‌یاد ماندنی‌ همواره‌ باعث‌ تقویت‌ و زنده‌ شدن‌ آن‌ خاطرات‌ می‌ شود و به‌ انسان‌ شادی‌ و نشاط‌ می‌ بخشد. انسان هایی‌ که‌ خاطراتی‌ مطلوب‌ از دوران‌ کودکی‌ دارند، اصولاً افرادی‌ سازگارتر و به‌ لحاظ‌ روانی‌ سالم ‌ترند. آیین هایی که برای ما مهم هستند و حائز اهمیت می باشند، سه دسته هستند، که هر سه مهم هستند و ما باید این ها را بشناسیم و به فرزندان خود نیز معرفی کنیم،

 

۱- آیین های دینی
۲- آیین های مذهبی
۳- آیین های ملی

 

ما اعیاد دینی داریم که با همه مسلمانان مشترک است، مثل عید فطر، قربان و مبعث که در تمامی کشورهای اسلامی برگزار می شود و شیعه و سنی ندارد. همچنین اعیادی داریم که مخصوص شیعه هاست مثل عید غدیر، که این آیین مذهبی است زیرا خاص مذهب تشیع است. این اعیاد دینی و مذهبی هویت ما هستند. مانند عزاداری های ما، عاشورا مختص ماست و آیین ماست… آیین های ملی ما نوروز و یلداست و برخی آیین های دیگر که منسوخ شده اند.

 

حال چرا باید عید نوروز را ما پاس بداریم، در نوروز ما چه داریم؟

 

سفره هفت سین، سر سفره هفت سین ما یک حال معنوی داریم، بعد سال تحویل دیده بوسی و عیدی داریم، همه ی این ها اعضای خانواده را به هم متصل می کند و کنار هم می نشاند، تغییر و تحول هم در معنا باهم فرق دارد، تحول یعنی گردیدن و تغییر نگاه، که به قول سهراب چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید، جامعه ما نیاز زیادی دارد تا دید خود را عوض کند و با نگاهی تازه به اطراف خود بنگرد.

 

ما چهار شنبه سوری داریم که یک عده مخالف یا موافق آن هستند، در زمان ما این رسم و آیین تبدیل شده است به تخریب و تخلیه هیجان، نابود کردن طبیعت که هیچ کدام مربوط به چهارشنبه سوری نیست، هیچکس را نمی بینیم که بنشیند ریشه اسطوره این موضوع را پیدا کند.

 

در قدیم آتش را نماد پاکی می دانستند، چون در زمستان رطوبت بود و هرچه از حصیر و جارو و… که فاسد شدنی بود را می سوزاندن تا چیز نو بجای آن بگذارند تا از آلودگی پاک بشود، در کوچه ها قاشق زنی می کردند و صاحبخانه ها بدون این که آن ها را بشناسند بدون قید و شرط کمکشان می کردند، در این شب همه با هم خوب صحبت می کردند و حرف های قشنگ به هم می زدند تا کسی که فالگوش ایستاده حرف بد نشنود چون فالگوشی هم یکی از رسومات چهارشنبه سوری بود، این ها هر کدام برای خود دلایلی داشت.

 

این ریشه ها رو بشناسیم و بچه ها را با آن ها آشنا کنیم، اگر این کار ها را نکنیم در کنار چهارشنبه سوری، آیین ملی ما، دولت محترم چین میلیون ها دلار سود می کند و ما هم می زنیم اعصاب یکدیگر را خرد می کنیم بدون این که بفهمیم ریشه تاریخی این چهارشنبه سوری در کجاست؟

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما