درک کودک از شرایط عاطفی

کودکان حتی حالات عاطفی اطرافیان خود را ادراک می‌کنند. در حضور کودک خود شروع به خندیدن کنید و به واکنش های او توجه کنید. بی‌شک واکنش هایی از او مشاهده خواهید کرد مثل دست و پا زدن، غان و غون کردن، خندیدن و از کودکان بزرگتر درخواست برای بغل شدن، پرسیدن علت خنده و … […]

کودکان حتی حالات عاطفی اطرافیان خود را ادراک می‌کنند. در حضور کودک خود شروع به خندیدن کنید و به واکنش های او توجه کنید. بی‌شک واکنش هایی از او مشاهده خواهید کرد مثل دست و پا زدن، غان و غون کردن، خندیدن و از کودکان بزرگتر درخواست برای بغل شدن، پرسیدن علت خنده و … .

 

همچنین اگر در حضور کودک شروع کنید به گریه کردن و واکنش های کودک را مورد بررسی قرار دهید خواهید دید که واکنش هایی حاکی از درک شرایط عاطفی شما نشان می‌دهند. کودکان کوچکتر ممکن است متوجه تصنعی بودن شرایط نشوند و شروع کنند به گریه کردن یا نگاه های خیره و وارسی کننده. کودکان بزرگتر سعی می‌کنند کاری انجام دهند، مثل برداشتن دست مادر از جلوی چشمانش.

 

وقتی فرزندتان در پارک زمین خورده، تب کرده یا از داشتن یک اسباب بازی تازه ناامید شده بود، احتمالا او را در آغوش می گرفتید، می بوسیدید و با صحبت کردن او را دلداری می دادید و آرام می کردید. همچنان که او را تحت حمایت دائمی خود قرار می دادید، او می آموخت که چگونه به احساسات دیگران توجه نشان دهد.

 

در چهار سالگی، وقتی که می دانست مریض هستید و دوره ی نقاهت خود را در رختخواب می گذرانید، پیشانی شما را می بوسد و می پرسد: «مامان، بهتر شدی؟» اگرچه نیت خیری دارد اما هنوز هم برایش مشکل است که نسبت به نیازهای شما توجه نشان دهد. در چهار سالگی، او هنوز خودمدار است، یعنی نیازها و خواسته های خودرا محور مرکزی دنیای خود می داند..

 

تعجب نکنید اگر تنها چند لحظه پس از دلجویی از شما روی تخت بپرد و به تقاضای شما که به او می گویید: «مامان مریض شده سر و صدا نکن» توجهی نشان ندهد. حتی ممکن است وقتی بیکار هستید بیش از حد شیطنت کند زیرا می ترسد که شما جانتان را از دست بدهید و او تنها بماند. همچنان که رشد می کند نیازهای شما را بهتر درک می کند و حس همدلی را که در خانه آموخته، با کودکی که در پارک زمین خورده یا بزرگسالی که درحال گریه است، تقسیم می کند.

 

کودک شش ساله درک بیشتری از احساسات و عواطف را دارا می باشد، و هم نسبت به احساسات خود و هم نسبت به احساسات دیگران آگاهی دارد. آن ها ممکن است مفاهیم گسترده تری را رعایت کنند مانند اینکه چقدر باید مواظب بود که به احساسات کسی با گفتن حرفی، یا گفتن یک نقطه ضعف به صورت مستقیم به طرف مقابل، آسیب وارد نکنند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما