فوریه 28
بازدید : 1385
نظرات : بدون دیدگاه
هویت یابی نوجوان

پدیده نوجوانی ،با این پرسش اساسی همراه است که نوجوان از خود می پرسد «من کیستم» این پرسش را که چند سال ادامه خواهد یافت «جستجوی هویت» می نامند. دراین میان ممکن است نوجوان دچاراین احساس شود که والدین او به جای آن که کمکش کنند، وی را آرام و به حال خود نمی گذارند. […]

پدیده نوجوانی ،با این پرسش اساسی همراه است که نوجوان از خود می پرسد «من کیستم» این پرسش را که چند سال ادامه خواهد یافت «جستجوی هویت» می نامند. دراین میان ممکن است نوجوان دچاراین احساس شود که والدین او به جای آن که کمکش کنند، وی را آرام و به حال خود نمی گذارند. نوجوانانی که هویت خود راشکل داده اند کسانی هستند که به یک تعهد شخصی درباره حرفه یا بینش مورد نظر خود یا هردو مورد دست یافته اند.

 

والدین نیز در چگونگی شکل گیری هویت نوجوانان تأثیر زیادی دارند. کودکانی که ازخود درک سالمی دارند، از والدینی برخوردارند که حمایت عاطفی و آزادی کاوش کردن برای آن ها تامین می کنند. مدرسه و دوستان معمولاً اطلاعاتی را در اختیار نوجوانان قرار می دهدکه برای شکل گیری هویت آنان مفیداست. الگو برداری از سایر دانش آموزان نیز تا اندازه ای در شکل گیری هویت نوجوان موثر است.

 

عوامل فرهنگی، اجتماعی تاریخی نیز بر چگونگی شکل گیری هویت نوجوانان تاثیر زیادی دارند. نوجوانان متعلق به فرهنگ های قدیمی، و نقاط دورافتاده، تحت تأثیر زمینه اجتماعی و فرهنگی هویت متناسب با شرایط محیط زندگی خود را کسب می کنند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما