بیدار کردن فرزندان از خواب

درب اتاق خواب کودکتان را می زنید تا او را از خواب بیدار کنید، ولی شما باید بارها به او سر بزنید تا مطمئن شوید که او بیدار شده است، هر بار که او را صدا می زنید که بلند شود صدای شما بالاتر می رود. برای چند دقیقه شما او را صدا می زنید […]

درب اتاق خواب کودکتان را می زنید تا او را از خواب بیدار کنید، ولی شما باید بارها به او سر بزنید تا مطمئن شوید که او بیدار شده است، هر بار که او را صدا می زنید که بلند شود صدای شما بالاتر می رود. برای چند دقیقه شما او را صدا می زنید ولی او همچنان از رختخواب بلند نمی شود، شما مکررا او را با فریاد صدا می زنید و سر او داد می کشید، و پتو را از روی او می کشید.

 

با ناامیدی او را از رختخواب بیرون می کشید، در حالی که می دانید که نمی توانید این کار را سال ها انجام دهید. نتیجه ی فریاد های شما نتیجه بخش نبوده، و اکنون کودکتان از اتوبوس جا مانده است، بنابراین باید خودتان او را به مدرسه برسانید و دوباره دیر سرکار می رسید.

 

احساس می کنید که با هر چراغ قرمزی که پیش رویتان قرار می گیرد فشار خونتان بالا می رود. دست آخر، کودکتان در ماشین را محکم می کوبد، و شما باید سرکار برسید، مضطرب و عصبانی هستید، و مطمئنید که رئیستان دوباره در رابطه با دیر امدنتان به شما تذکر می دهد.

 

الگوی زیستی خواب در دوره ی نوجوانی بر این مسئله را که آن ها قبل از ساعت یازده شب به خواب روند را دشوار می سازد، و تقریبا بیدار شدن در صبح برای رسیدن به اتوبوس و سر وقت رسیدن را برای آن ها دشوار می سازد. این بدین معنی است که زمانی که کودک باید صبح زود از خواب بیدار شود و به مدرسه برود، آن ها در حال مقابله با مسئله ی بیولوژیکی خود در رابطه با خواب هستند. ولی به این دلیل که  شرایط بیولوژیکی کودکان با خواسته های دنیای بیرون هماهنگ نیست، دلیلی نمی شود که شما خود را تسلیم درگیری هایی کنید که هر روز باید کودکتان را بیدار کنید و کاری کنید که از خانه بیرون رود.

 

والدین باید مسئول بودنشان را در قبال سر وقت بیدار کردن کودکشان متوقف سازند. اگر شما به صورت مکرر در اتاق کودکتان را می کوبید تا او را بیدار کنید، یا این که شما او را از رختخواب بیرون می کشید، کاری می کنید که بیدار شدن برای کودکتان دشوار تر شود. شما انرژی مضاعفی را که کودک برای بیدار شدن نیاز دارد را جایگزین می کنید. بنابراین اگر در این رابطه فکر کنید، چرا کودک خودش از خواب بیدار شود در حالی که شما این کار را برای او انجام می دهید؟ تا زمانی که آن ها بدانند که نیاز نیست تا زمانی که مادر اب یخ بر روی آن ها بریزد از خواب بیدار شوند، چرا باید با اولین صدای آلارم از خواب بیدار شوند؟ ده دقیقه بیشتر خوابیدن ده دقیقه بیشتر است آیا این درست است؟

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما