آموزش هنر خویشتنداری

امروزه کودکان بیشتر از گذشته با انواع استرس ها روبرو می شوند و در مدارس نیز با مشکلاتی مواجه هستند. در این میان از والدین چه کاری ساخته است؟ آنان باید به کودکانشان هنر خویشتنداری را بیاموزند تا بتوانند در موارد لازم احساسات خود را کنترل کنند. به این پنج شیوه توجه کنید:   ۱. […]

امروزه کودکان بیشتر از گذشته با انواع استرس ها روبرو می شوند و در مدارس نیز با مشکلاتی مواجه هستند. در این میان از والدین چه کاری ساخته است؟ آنان باید به کودکانشان هنر خویشتنداری را بیاموزند تا بتوانند در موارد لازم احساسات خود را کنترل کنند. به این پنج شیوه توجه کنید:

 

۱. در مواجهه با مشکلات الگوی کودک خود باشید. اگر به کودکان نشان دهید که حتی در زمان بحران می توانید خونسردی خود را حفظ کنند در واقع پیام روشنی برای آن ها فرستاده اید. یادتان باشد نشان دادن الگو به کودکان همواره بهترین آموزگار بوده است.

 

۲. قدرت ابراز احساسات را در کودکان تقویت کنید. بسیاری از کودکان رفتار پرخاشگرانه دارند تنها به این دلیل که نمی دانند چگونه ناراحتی خود را بیان کنند. آن ها برای ابراز احساسات خود به ادبیات مناسب نیاز دارند.

 

۳. از علائم هشدار دهنده استفاده کنید. به کودک خود بگویید همه، علائمی خاص خود دارند که در زمان عصبانیت به آنها هشدار می دهد و باید به آن ها توجه کنند تا دچار دردسر نشوند. بعد به او در تشخیص این علائم کمک کنید. به عنوان مثال: «من بلندتر از حد معمول حرف می زنم. گونه هایم سرخ شده است. مشت هایم را گره کرده ام. ضربان قلبم تند و آب دهانم خشک شده است و نفس نفس می زنم.» وقتی کودکتان با علائم آشنا شد هنگام عصبانیت او بگوئید: «به نظر می رسد داری کنترل خود را از دست می دهی. دست هایت مشت شده است. آیا فکر می کنی داری عصبانی می شوی؟ هرچه زودتر کودکان را متوجه علائم هشداردهنده کنیم بهتر می توانیم به آن ها نحوه کنترل رفتارشان را بیاموزیم.

 

۴. حفظ خونسردی را به خود یادآوری کنید. یکی دیگر از راه های تقویت خویشتنداری در کودکان این است که به آن ها استفاده از پیام های مثبت در مواقع استرس زا را بیاموزیم. به این موارد توجه کنید: «من باید خونسرد باشم، خویشتنداری خود را حفظ کنم و نفس عمیق بکشم.

 

۵. من می توانم این مشکل را حل کنم.» چند جمله را به کودک خود پیشنهاد کنید و از او بخواهید یکی از آن ها را انتخاب کند. به او کمک کنید روزی چند بار به مرور این جملات بپردازد. شما می توانید جملات انتخابی او را بر روی دیوارها نصب کنید. هر چقدر تمرین او در این زمینه بیشتر باشد بهتر می تواند هنگام عصبانیت رفتار خود را کنترل کند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما