اعتیاد والدین با کودکان چه می کند!؟

کودکانی که والدین معتاد دارند عموما نسبت به کودکان عادی پرخاشگری بیشتری دارند، آن ها خشم شدیدی نسبت به اطرافیان دارند، لجبازی می کنند، داد و بیداد راه می اندازند، قشقرق به پا می کنند و دوست دارند از طریق روش های منفی توجه اطرافیان را به خود جلب کنند. کودکان به واسطه ی اعتیاد […]

کودکانی که والدین معتاد دارند عموما نسبت به کودکان عادی پرخاشگری بیشتری دارند، آن ها خشم شدیدی نسبت به اطرافیان دارند، لجبازی می کنند، داد و بیداد راه می اندازند، قشقرق به پا می کنند و دوست دارند از طریق روش های منفی توجه اطرافیان را به خود جلب کنند. کودکان به واسطه ی اعتیاد والدین در محیط پر تنش بزرگ می شوند. آن ها شاهد دعواهای مکرر پدر و مادر هستند و همین باعث ایجاد ترس و ناامنی در کودک می شود. کودکان والدین معتاد نگاهی به آینده ندارند. آن ها آینده ی خود را تباه شده می پندارند و خود را فردی می دانند که قربانی شرایط است و هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.

 

در خانواده‌هایی که یکی از والدین مواد مخدر مصرف می‌کنند؛ کودکان باید همیشه آرام باشند تا والدین خود را عصبانی نکنند؛ به همین دلیل افرادی ترسو و با اعتماد به نفس پایین هستند و از هر چیزی و هر فردی می‌ترسند. کودکان به دلیل اعتیاد والدین مشکلات تمرکز و توجه را تجربه می کنند و به همین دلیل در مدرسه عملکرد تحصیلی ضعیف تری نسبت به همسالان خود دارند. هنگامی که فرد معتاد یک پدر یا مادر است، نتیجه ی این اعتیاد نه تنها امروز کودک بلکه آینده و سرنوشت بزرگسالی یک کودک را تغییر می دهد. باید این را بدانیم که با کمک به یک فرد معتاد ما دریچه ای را به روی یک زندگی خانوادگی باز خواهیم کرد.

 

این کودکان به دلیل شرایط بد پدرشان همیشه از طرف دیگران مورد بدرفتاری و تحقیر و تمسخر واقع می شوند. در نتیجه ی این بدرفتاری ها کم کم طرحواره ی بی ارزشی در کودک شکل می گیرد و موجب افسردگی در بزرگسالی می شود. از آنجایی که فرد معتاد هیچ وقت یک ثبات رفتاری ندارد و هر لحظه به یک شکل واکنش نشان می دهد، کودکان این والدین به زودی این عدم ثبات را در رفتارهای والد درک می کنند و خودشان هم در نتیجه ی این بی ثباتی مضطرب می شوند.

 

کودکانی که والدین معتاد دارند درک درست و صحیحی از اتفاقات زندگی ندارند، آن ها یاد می گیرند برای تمام مسائل زندگی دلیل تراشی کنند و مسئولیت اتفاق های زندگی خود را نپذیرند. در بسیاری از افرادی که والدین معتاد دارند تا همیشه برای زندگی خود اعتیاد پدر یا مادر خود را مسئول تمام شکست های خود می دانند.

 

بعضی از افرادی که والدین معتاد داشتند در آینده احساس گناه می کنند، آن ها خود را در برابر ترک والدین از دام اعتیاد مسئول می دانند و حتی بعضی از آن ها خود را عامل اعتیاد پدر یا مادر می دانند. بسیاری از کودکان والدین معتاد در آینده نمی توانند به خوبی با دیگران ارتباط برقرار کنند. تجربه های تلخ دوران کودکی آن ها از والدین که روزی منبع امنیت و اعتماد آن ها بودند باعث می شود به سختی بتوانند اعتماد کنند. افرادی که والدین معتاد دارند در آینده بیش از دیگران به سمت مصرف مواد رو می آورند، چرا که آن ها این شیوه ی رویارویی با مشکلات را از والدین خود الگوبرداری می کنند.

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما