روانشناس خانواده

یک مشاور خوب و روانشناس خوب آن است که مراجع با او احساس راحتی و احساس امنیت می کند.

فرق بین روانشناس خانواده و کسی که روانشناسی خانواده نمی داند این است که روانشناس به فرایند مشکل خانواده توجه می کند، اما غیر روانشناس به محتوای مشکل خانواده توجه می کند. این یعنی چه؟ این را با چند مثال نشان می دهیم.

 

  • مثال ۱

غیر روانشناس: می بیند که خواهر ۱۷ ساله، مدام با خواهر ۷ ساله دعوا می کند، بنابراین شروع به نصیحت و توصیه به خواهر بزرگتر می کند(توجه به محتوای مشکل).

 

روانشناس خانواده: می بیند که وقتی دو خواهر در خانه تنها هستند، خیلی با هم دوستند، اما وقتی مادرشان به خانه می آید، کودک ۷ ساله به پشتیبانی معنوی و کلامی مادرش، برای خواهر بزرگترش شاخ و شانه می کشد و دعوا. روانشناس خانواده به مادر خانه می گوید که خودت را کنار بکش و از خواهر کوچکتر دفاع نکن، مشکل این دو حل می شود (توجه به فرایند).

 

  • مثال ۲

غیر روانشناس: می بیند که مرد خانه، با خانمش کم حرف می زند و بیشتر سکوت می کند و کناره گیری می کند و زنش شاکی است که چرا با من کم حرف می زنی. بنابراین غیر روانشناس شروع می کند به نصیحت مرد خانه که بیشتر تعامل داشته باشد و حرف بزند (توجه به محتوای دعوا).

 

روانشناس خانواده: می بیند که زن مدام نق می زند و شکایت می کند و… مرد به مرور دریافته که اگر کمتر حرف بزند و وارد بحث های خانم نشود، راحت تر است، بنابراین روانشناس به خانم می گوید که دست از نصیحت و انتقاد بردارد و شنونده فعال و خوبی باشد و تایید کننده و تشویق کننده مرد باشد، تا به مرور مرد مثل بلبل حرف بزند (توجه به فرایند دعوا).

 

  • مثال ۳

غیر روانشناس: می بیند که پدر دعوای دختر ۴ ساله اش می کند و با دخترش رفتار بدی دارد و مادر از دختر دفاع می کند و با شوهر بحث می کند که با دخترت مهربان تر باش و…، غیر روانشناس شروع به نصیحت پدر خانواده می کند که با دخترش مهربان تر باشد و حرف خانم خانه را گوش دهد (توجه به محتوای مشکل).

 

روانشناس خانواده: روانشناس خانواده به مادر می گوید که وقتی پدر خانواده از دخترت اشکال گرفت تو از شوهرت حمایت کن و بگو: دخترم حق با بابات هست، وقتی خسته هست نرو باهاش بازی کن…یا حداقل وقتی پدر و دختر دعوایشان است چیزی نگو… به مرور خواهی دید که رابطه پدر و دختر خوب خواهد شد. همچنین زن نیز تلاش کند که روابط خود را در زمینه های دیگر با همسرش بهتر کند. در واقع دختر شده است سپر بلای خانواده، یعنی دو زوج با هم مشکل داشتند و موضوع دعوای خود را به بچه منتقل کرده اند (توجه به فرایند مشکل).

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما