با کودکان مثبت صحبت کنیم!

کلمات و جملات در هر دو مسیر عمل می کنند؛ چه ساختن زندگی شما و فرزندانتان چه نابود کردن آن… کلمات منفی می توانند کاملاً وضعیت سلامتی، زندگی و دیدگاه شما و خانوادۀ شما را تغییر دهند.

این جملات را هیچگاه به زبان نیاورید چون برای کودک حکم سم دارند و کشنده اند:

 

«دوست ندارم، دیگر مامانت نیستم، من می روم مامان یکی دیگر می شوم، میگذارمت و میروم، از خونه می اندازمت بیرون، تو بچه ی بدی هستی، تو مامان رو دوست نداری اگر این کار را نکنی، میزنمت، میکشمت، وای به حالت! اگر بیام ببینم فلان کار را کرده ای، من می دانم و تو، دیگر بابا (مامان) نداری، میخواهی مامانت (بابات) را بکشی؟ میخواهی مامان (بابا) پیر بشود؟ حرصم بدهی مریض میشوم میمیرم، تو همیشه همینطوری! شلخته، نفهم، بزنم له ات کنم؟، اگر فلان کار را بکنی دوستت دارم، من چه گناهی کرده ام خدا چنین بچه ای به من داده؟ مردم بچه دارند ما هم بچه داریم، آمپولت میزنم، گریه کنی خفه ات می کنم، دزده بیا ببرش، پلیس بیاید دستگیرت کند، بگذار بابات بیاید خانه، بذار مهمان ها بروند من میدونم و تو…»

 

این جملات دارای بار منفی بر روان کودک بوده و نه تنها باعث اصلاح رفتار او نشده بلکه موجب گستاخی و لجبازی او نیز خواهد شد. به کارگیری این جملات برای کودک باعث ایجاد حس طردشدگی و ناامنی در او شده و زا همه مهمتر موجب پدیدآمدن فاصله و پنهان‌کاری کودک از والدین خود خواهد شد.

 

شاید تعجب کنید اگر بگویم مغز ما با همه پیچیدگیش قادر نیست جملات منفی را از مثبت تفکیک کند. به جمله «منفی» مقابل توجه کنید: «لطفا به فیل قرمز فکر نکنید.» ذهن شما اکنون به چه چیزی فکر می کند!؟ بدون شک ذهن شما اکنون در حال فکر کردن به فیل قرمز است. به نظر شما اگر به کودکی جملات زیر گفته شود؛ چه پیغامی در مغز او مخابره می شود؟

  • «دست مرا ول نکن!»
  • «به پریز برق دست نزن!»
  • «امروز با بچه ها در مهد دعوا نکن!»

 

همه این جملات در ذهن او مثبت برداشت شده و گویی که به او دستور داده اید که این کار را انجام دهد، در واقع در فرمان دادن باید به کودک گفته شود چه کاری باید انجام دهد نه اینکه چه کاری نباید انجام دهد. بنابراین با کودک خود این گونه سخن بگویید:

  • به جای مخالفت نکن بگو «کاری که گفتم را انجام بده!»
  • به جای فحش نده بگو «حرف خوب بزن!»
  • به جای دستم را ول نکن بگو «دستم را محکم بگیر!»
  • به جای ندو بگو «آرام راه برو!»

 

شما به عنوان پدر و مادر باید بدانید که گفتن چه جملاتی به فرزندانتان وقتی از اندازه بگذرد می‌تواند تاثیرات منفی از خود بر جای بگذارد. با این تفاسیر چیزهایی هستند که در گفتن آن ها به فرزندانتان نباید افراط کنید تا از بروز احساسات آزار دهنده و کلیشه‌های مضر محفوظ بمانید.

 

کلمات و جملات در هر دو مسیر عمل می کنند؛ چه ساختن زندگی شما و فرزندانتان چه نابود کردن آن… کلمات منفی می توانند کاملاً وضعیت سلامتی، زندگی و دیدگاه شما و خانوادۀ شما را تغییر دهند. کافی است احساساتتان و این قدرت منفی با آن کلمات منفی ادغام شوند تا ببینید که چه فاجعه ای به بار می آورند! بله می توانند کاملاً سلامتی شما و خانوادۀ شما را به خطر بیندازند.

 

خیلی مهم است که بدانید تکرار جملات مثبت برای چند دقیقه و سپس باقی روز را با جملات منفی سپری کردن، اثر کلمات مثبت را خنثی می کند. اگر می خواهید به نتیجه مثبت برسید باید فکر کردن به افکار منفی را کنار بگذارید.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما