پیشگیری از اعتیاد باید رسانه ای شود

رسانه در بیشتر اوقات قوی ترین نقش را در پیشگیری بازی می کند، برنامه های رسانه ها به نحوۀ ارتباطات بین نوجوانان، خانواده و گروه‌ها می پردازد، آن برنامه‌هایی که بر این موضوعات تأثیر مثبت بگذارند می توانند پایه‌های پیشگیری اولیه را بنا نهند.   برای موفقیت در این راه، رسانه‌ها غیر از اجرای مستقیم […]

رسانه در بیشتر اوقات قوی ترین نقش را در پیشگیری بازی می کند، برنامه های رسانه ها به نحوۀ ارتباطات بین نوجوانان، خانواده و گروه‌ها می پردازد، آن برنامه‌هایی که بر این موضوعات تأثیر مثبت بگذارند می توانند پایه‌های پیشگیری اولیه را بنا نهند.

 

برای موفقیت در این راه، رسانه‌ها غیر از اجرای مستقیم برنامه های پیشگیری از اعتیاد، باید به کمک سایر نهادهای اجتماعی بیشترین کوشش خود را در زمینه تقویت مهارت‌ها و ارتباط مؤثر والدین و فرزندان بگذارد. تمرکز رسانه باید بر عوامل عمده تأثیرگذار که تعیین گردیده اند باشد. نقش و تأثیر رسانه در برخی از این موارد مستقیم و حیاتی و در برخی موارد غیرمستقیم و جنبی است.

 

ارائه اطلاعات حقیقی از عوامل مهم پیشگیری اولیه است که بخش مهمی از آن به عهده رسانه است. نوجوانان به وسیله منابع مختلف مثل رسانه های جمعی، اینترنت، هم سن و سال ها و معلمین، آگاهی های لازم را به دست می آورند. در صورتی که این اطلاعات صحیح نباشند ممکن است جوانب مختلف و یا خطرات مربوطه را بیش از حد بزرگ نشان بدهند. اگر چه توزیع و پخش اطلاعات به تنهایی تأثیر آنی آن چنانی در مورد مصرف مواد در جمعیت مورد نظر نخواهد داشت ولی یکی از بخش های حیاتی سایر فعالیت های پیشگیری به حساب می آید.

 

ساختار خانواده، روش تربیتی والدین، کیفیت ارتباط بین والدین با یکدیگر و با فرزندان همگی بر نظارت و ارتباط موثر والدین و تقویت شبکه خانواده در کاهش مصرف مواد مخدر تأکید دارند. نقش رسانه در این زمینه باید افزایش مهارت های والدینی باشد.

 

رسانه ها، برای موفقیت در پیشگیری اولیه از اعتیاد باید تمرکز خود را بر کودکان و نوجوانان قرار دهند و راه های افزایش مهارت های والدینی و ارتباط مناسب بین والدین و فرزندان را در مقیاس وسیعی آموزش دهند، زیرا در وضعیتی که نوجوان تعلق و پیوند خود را با خانواده و مدرسه شکننده ببیند این شکنندگی و احساس تعلق ضعیف، زمینه های لازم را برای ارتباط با همسالان منحرف و مصرف کننده مواد که خود نیز دارای احساسات، علایق، مشکلات و رفتارهای مشابه با این نوجوانان هستند فراهم می کند.

 

توصیه بر این است که رسانه های جمعی از نمایش فیلم ها و سریال هایی که بازیگران در طول فیلم یا سریال به مصرف سیگار یا مشروبات الکلی مبادرت می کنند امتناع کنند زیرا حدودا ۳۰ درصد کسانی که معتاد شده اند شروع اعتیاد خود را تحت تأثیر فیلم ها و سریال ها معرفی کرده اند و نتایج حاصل از بسیاری از مطالعات به عمل آمده در خصوص نوجوانان نشان داده است که کشیدن سیگار و نوشیدن الکل در سنین نوجوانی با تجربه نمودن حشیش و سایر مواد مخدر توسط این افراد، ارتباط مستقیم دارد.

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما