بازی کردن با حبوبات

بچه‌ها عاشق اکتشاف، تحقیق و بازی در روش های غیر ساختار یافته هستند. بازی حسی با حبوبات یک فعالیت حسی برای اکتشاف هست.

بازی حسی با حبوبات یک ابزار خوبی برای یادگیری هست. بچه‌ها عاشق اکتشاف، تحقیق و بازی در روش های غیر ساختار یافته هستند. بازی حسی با حبوبات یک فعالیت حسی برای اکتشاف هست.

 

مواد و وسایل مورد نیاز:

 • یک ظرف بزرگ
 • انواع حبوبات ( لوبیا، عدس، نخود فرنگی، لپه….)
 • قاشق‌های اندازه گیری در اندازه‌های مختلف
 • کاسه
 • بطری های درب دار

 

روش بازی:

یک ظرف بزرگ را برداشته و پر از انواع لوبیا، عدس، نخود فرنگی، لپه… کنید. شما یک ظرف رنگارنگی دارید. ابتدا از کودک بخواهید دستش را داخل ظرف بکند (مطمئن باشید وقتی ظرف را جلوی کودک بگذارید اولین کاری که می‌کند دستش را تا مشت داخل حبوبات می‌کند). حبوبات را لمس می‌کند و مهارت حسی کودک تقویت می‌شود. بعضی از حبوبات زبر و بعضی نرم هستند. بعضی گرد هستند. برای هیجان یشتر بازی یک اسباب بازی ته کاسه مخفی کنید و بخواهید، آن را پیدا کند.

 

قاشق‌های اندازه گیری یا کاسه‌هایی در اندازه‌های مختلف در اختیار کودک قرار دهید و بخواهید کاسه‌ها را پر کنند و خالی کنند. کودک با مفهوم حجم و اندازه‌گیری آشنا می‌شود و مهارت شناختی  تقویت می شود. کاسه‌های بزرگتر با حبوبات بیشتری پر میشود و کاسه کوچکتر به حبوبات کمتری نیاز دارد.

 

پر و خالی کردن یک مفهوم هست که برای بچه‌ها جالب هست و یک کشف جدید برای آن ها هست. در حین انجام بازی سوال پرسیدن را فراموش نکنید. با پرسش کردن ذهن کودک را به فکر کردن سوق دهید. بپرسید با کدام وسیله زودتر کاسه پر شد و با کدام دیرتر پر شد. آیا با قاشق بیشتر دونه حبوبات جا می‌شود یا کاسه بیشتر جا دارد؟

 

تفکیک کردن فعالیت دیگری هست که شما در بازی حسی با حبوبات دارید.بخواهید هر کدام از حبوبات را داخل یک بطری جداگانه بریزند.این مرحله نیاز هست تا بچه‌ها با دقت و تمرکز بین حبوبات بگردند از روی رنگ و شکل آن ها را جدا کنند و یک فعالیتی برای تقویت مهارت دیداری و دقت در کودکان هست. با برداشتن دونه به دونه حبوبات و انداختن آن ها در بطری انگشتان دست تقویت میشه و تقویت مهارت حرکتی ظریف در آینده و مداد دست گرفتن به آن ها کمک می‌کند.

 

آخر سر هم درب بطری را ببنید تا با تکان دادن بطری صدا در آورند. این بازی تا مدت ها بچه‌ها را سرگرم می‌کند. ظرف را جایی نگه دارید و این بازی حسی با حبوبات را بارها و بارها با بچه‌ها انجام دهید و هر دفعه از این بازی کلی لذت می‌برند. این فعالیت برای کودکان نوپا و خردسال که عادت دارند اشیا داخل دهان بگدارند حتما باید با نظارت بزرگتر باشد.

 

چه مهارت هایی تقویت می گردد:

 • مهارت حرکتی ظریف
 • هماهنگی چشم و دست
 • تمرکز و دقت
 • تقویت هوش دیداری و جستجو در شکل ها و رنگ‌ها
 • مهارت کلامی با نام بردن اسم حبوبات
 • درک ریاضی و آشنایی با مفهوم اندازه گیری و حجم
 • علت و معلول

 

 

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما