شرح‌ وظایف مربیان تربیتی

پدران، مادران و مربیان، با هماهنگی های مفید، در تربیت و پرورش فرزندان عزیز مملکت اسلامی می کوشند و با یک برنامه ریزی صحیح و سنجیده، روح کودکان را با معنویت آشنا نموده، تا آنان درست زیستن را بیاموزند و در آینده، افرادی متعهد پرورش یابند.   مربیّان رنگین کمانی از محبت و معرفتند و […]

پدران، مادران و مربیان، با هماهنگی های مفید، در تربیت و پرورش فرزندان عزیز مملکت اسلامی می کوشند و با یک برنامه ریزی صحیح و سنجیده، روح کودکان را با معنویت آشنا نموده، تا آنان درست زیستن را بیاموزند و در آینده، افرادی متعهد پرورش یابند.

 

مربیّان رنگین کمانی از محبت و معرفتند و با سنگینی باری که بر دوش دارند، هیچ گاه بی تابی، خستگی، شِکوه و نگرانی به خود راه نمی دهند. آنان خوب می دانند که پاداش تلاش در راه خدا، در متن کار نهفته است. مربی منتظر ستایش چشم ها نیست، بلکه برای او رضایت «دوست» کافی است. مربی محرم و آشنای قلب هاست. دست هایش مملو از صمیمیتی غریب و لب هایش سرشار از حرف های شنیدنی است. لبخند او در هر صبحگاه، نخستین هدیه خداوند به نگاه منتظر دانش آموزان است. مربیان را قدر بدانیم و ارج بگذاریم که تقدیر از خوبان، پاسداری از خوبی است.

 

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

۱- اجرای مراسم صبحگاهی‌ (قرآن، دعا‌، سرود‌، مقاله‌ و…) با همکاری مسئولین واحدهای آموزشی.

۲- برگزار نمودن نماز جماعت و آشنا نمودن دانش‌آموزان با فلسفه‌ و احکام‌ نـماز و آموزش های لازم پیرامون‌ مسائل اخلاقی.

۳- تشکیل کتابخانه و تهیه و تامین لوازم اولیه و تهیه‌ کتاب های‌‌ متناسب‌ با سطح دانش‌آموزان و فعال‌ نمودن کتابخانه به نحوی که کلیه دانش‌ آموزان از آن بهره‌مند شـوند‌.

۴- تهیه‌ مقدمات برگزاری مراسم‌ در ایام خاص(اعیاد و عـزاداری ها و…) بـا هماهنگی ستاد تربیتی‌ مدرسه‌.

۵- تهیه‌ و تنظیم‌ برنامه‌های‌ تبلیغی.

۶- برگزاری سخنرانی های مناسب‌ بمنظور آشنا نمودن دانش‌آموزان به‌ مسائل اجتماعی و سـیاسی.

۷- تـنظیم و اجـرای‌ برنامه‌های‌‌ مسابقات قرآن و برنامه‌ریزی برای‌ آماده نمودن کلیه دانش‌آموزان بـرای‌ شرکت در این‌ مسابقات‌.

۸- تشکیل‌ نمایشگاه و تهیه‌ روزنامه دیواری،فیلم و اسلاید با همکاری دانش‌آموزان و امور تربیتی‌ منطقه.

۹- تنظیم بـرنامه شـرکت‌ دادن دانش‌آموزان‌ در مراسم مهم مذهبی و انقلابی مانند شرکت در نماز جمعه، جشن ها، سـوگواری ها‌، و راهپیمایی های‌‌ عمومی.

۱۰- تهیه و تنظیم نمایشنامه‌های‌ سازنده و نظارت بر حسن اجرای آن در ارتباط با واحد فرهنگی امور‌ تربیتی‌‌ مـنطقه.

۱۱- تـهیه و تـنظیم برنامه بازدیدها و اردوهای سازنده با کمک مسئولین‌ منطقه.

۱۲- تشکیل‌ شرکت های‌ تعاونی‌ دانـش‌آموزان بـر اسـاس دستورالعمل های‌ صادره از‌ اداره‌ کل‌.

۱۳- زمینه‌سازی و تشویق دانش‌ آموزان جهت شرکت در‌ فعالیت های‌ و تشکل های اسلامی در خـط ولایـت فـقیه‌ مانند انجمن اسلامی و همکاری‌ سازنده با آن ها‌.

۱۴- همکاری‌ با مدیر آموزشگاه‌ جهت تشکیل‌ انـجمن‌ اولیـاء و مربیان‌‌ و تنظیم‌ برنامه‌ جهت تشکیل انجمن‌ اولیاء و مربیان و تنظیم‌ برنامه‌ جهت‌ تماس های لازم بـا اولیـاء دانـش‌آموزان.

۱۵- شرکت در جلسات مخصوص‌ مربیان که‌ در‌ مراکز مناطق یا بخش ها جهت هماهنگی‌ فعالیت های تربیتی‌ در سـطح‌ مـنطقه‌ تشکیل می گردد.

۱۶- شرکت در کلاس های‌ آموزشی‌‌ که از طرف منطقه اعلام می شود.

۱۷- شرکت در جلسات شـورای‌ مـعلمین آمـوزشگاه.

۱۸- اجرای‌ دستورالعمل های‌‌ امور تربیتی منطقه یا شهرستان‌ که‌‌ متناسب‌ با شرایط واحد‌ آموزشی‌ اتخاذ می گردد.

۱۹- شـناخت نابسامانی های‌ اخلاقی‌‌ و روحی دانش‌آموزان و اقدام برای‌ برطرف کردن آن.

۲۰- تدریس ۸ تا ۱۴ ساعت درس تـعلیمات دیـنی‌ و بینش‌ اسلامی و قرآن‌ با تشخیص و ابلاغ امور‌ تربیتی‌‌ منطقه.

۲۱- ارائه‌ گزارش‌ کار‌ به مسئولین‌ امـور تـربیتی‌ مـنطقه.

۲۲- انجام سایر وظایف مربوطه.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما