دسامبر 14
بازدید : 2342
عکس : معصومه جعفری
نظرات : بدون دیدگاه
نترس؛ حرکت کن!

امام علی (ع): «هر امیدی به جز امید به پروردگار بیهوده است و هر ترس قطعی به جز ترس از خدا نادرست است.»

شاید این بهترین پیشنهادی باشد که امروز می‌توانم برای شما داشته باشم؛ تهاجمی باش، برو جلو؛ بترس و اقدام کن. ترس یعنی چه: وقتی می‌ترسی، مغزت به تو می‌گوید «نرو جلو!»

.

خیلی کار مهمی کرده‌ای که تکان نخورده‌ای! در خارج کسانی هستند که می‌گویند به من گفتند مثلا شهردار بشو، استاندار بشو، فرماندار بشو، قبول نکردم. کسی آنجا نشسته بود و به او گفت ببخشید می‌شود بگویید شما چه کاری کرده‌اید؟! خب به من هم هیچ پیشنهادی نکردند و من هم هیچ کاری نکردم. فرق من و شما چیست؟ تازه شما بدترید، چون به شما پیشنهاد کرده‌اند و شما هیچ مسئولیتی را قبول نکرده‌اید. آستین‌هایت را بالا بزن و کاری بکن.

.

اگر دائم غر بزنی، اگر ذهنت را به سمت چیزهای منفی ببری و بسط بدهی، زندگی‌ات تاریک می‌شود. درست برعکس؛ مثبت بیندیش، مثبت عمل کن، خواهی دید هر روز راه‌ها برایت باز می‌شود. ما هرچه جلو برویم، جلو‌ترِ ما روشن می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم چون تهِ چیزی را نمی‌بینم، حرکت نکنیم. حرکت کن، بترس و حرکت کن، بترس و اقدام کن، اضطراب داشته باش، اما اقدام کن. اقدام از بین برندۀ هر نوع ترس و دودلی و شک است.

.

اگر اشتباهی مرتکب شدی نگران نباش. تنها آدم هایی که شهامت دارند، تلاش میکنند و استقامت میکنند، وظایفشان را به خوبی انجام می دهند و سرانجام هم به موفقیت می رسند. شهامت داشتن و تلاش کردن، چیز های جدید را وارد زندگی ما می کند و تغییراتی را در آن ایجاد می کند که البته ترسناک هم به نظر می رسد. اعتراض کردن و شکایت داشتن و همچنین ماندن در نقطه ی همیشگی خیلی راحت تر از سختی کشیدن است.

.

چرا شهامت داشتن، ترسناک است؟

  1. تو میترسی چون ممکن است، اشتباه کنی.
  2. تو میترسی که تو رامسخر کنند.
  3. تو میخواهی از انتقادها دور باشی.
  4. چون عزت نفس و اعتماد به نفس نداری.

 

اگه اجازه بدهی لیست بالا تو را بترساند، باعث ناراحتی تو بشود، این شکایت کردن باعث می شود همان جایی که هستی بمانی. این انتخاب با خود توست. به هر حال اگر میخواهی زندگی باشکوه تری داشته باشی باید یک قدم پایت را جلوتر از ترس هایت بگذاری و شهامت به خرج بدهی.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما