دسامبر 10
بازدید : 689
عکس : مصطفی حسن زاده - تسنیم
نظرات : بدون دیدگاه
انگیزۀ پیشرفت کردن

انگیزش پیشرفت تحصیلی عبارت است از گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها، تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است. دانش آموزان از سطوح متفاوتی از انگیزه پیشرفت تحصیلی برخوردارند، به همین علت، در زندگی خود به شیوه های کاملا […]

انگیزش پیشرفت تحصیلی عبارت است از گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها، تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است. دانش آموزان از سطوح متفاوتی از انگیزه پیشرفت تحصیلی برخوردارند، به همین علت، در زندگی خود به شیوه های کاملا متفاوتی رفتار می کنند.

 

به عنوان نمونه اشخاصی که از نظر نیاز به پیشرفت در سطح بالایی قرار دارند، نسبت به افرادی که نیاز به پیشرفت ضعیف تری دارند، بیشتر متمایل به تحصیلات دانشگاهی، کسب نمره ای بالاتر و فعالیت های فوق برنامه هستند. انگیزش پیشرفت تحصیلی با عوامل بسیاری در ارتباط است. این ارتباط از سه طریق میسر است:

 

۱- دلایل اهدافی که دانش آموز برای انجام تکلیف دارد؛
۲- باور فرد در مورد توانایی های خودش برای انجام تکالیف که به انتظار از فرد مربوط می شود؛
۳- واکنش های عاطفی دانش آموزان نسبت به تکلیف مثل اضطراب، خشم، غرور، شرم و احساس گناه.

 

افرادی که نیاز به پیشرفت در آن ها نیرومند است، می خواهند کامل شوند و عملکرد خود را بهبود بخشند. آن ها وظیفه شناسند و ترجیح می دهند که کارهایی را انجام بدهند که چالش برانگیز باشد و به کاری دست بزنند که ارزیابی پیشرفت آنان به نحوی، خواه با مقایسه آن با پیشرفت سایر مردم یا بر حسب ملاک های دیگر امکان پذیر باشد.

 

به بیان رسمی تر، پیشرفت رفتاری مبتنی بر وظیفه است که اجازه می دهد عملکرد فرد طبق ملاک های وضع شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد که در برگیرنده فرد در مقایسه با دیگران است یا به نحو دیگری در برگیرنده نوعی ملاک های عالی استده ویژگی بارز افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا را در مقایسه با افراد انگیزه پیشرفت پایین، تعیین نمود، این ده ویژگی به شرح زیر است:

 

۱- سطح آرزوی بالا
۲- انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا
۳- داشتن پشتکار یا مقاومت طولانی در روبرو شدن با تکالیف سطح دشواری متوسط
۴- میل به انجام کار متوقف شده
۵- داشتن ادراک پویا از زمان و احساس این که این امور به سرعت روی می دهد
۶- آینده نگری
۷- کار را به خوبی انجام دادن
۸- توجه به ملاک شایستگی در انتخاب درست، همکار و الگو
۹- باز شناسی از طریق عملکرد خوب در کار
۱۰- رفتار ریسک کردن

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما