دوستی دختر و پسر، ویژگی ها و پیامدها

دوستی های خیابانی،عاری از شکوفایی محبت واقعی است وبیشتر یک پیوندغریزی است.اگر هم به ازدواج منتهی شود پشتوانه عشق ومحبت نداردوچنین ازدواجی دوام پیدا نمی کند. زیرا پسر ودختر جوان شریک لذت های جنسی یکدیگر بوده اند و زندگی واقعی پس از ازدواج امری فراتر از ارضای غرایز جنسی است. ویژگی این دوستی ها چیست!؟ […]

  • ویژگی ها
  •  پیامدهای این روابط

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما