نوامبر 22
بازدید : 925
عکس : معصومه جعفری
نظرات : بدون دیدگاه
ناتوانى عاشق از دیدن حقایق

امام على (ع): «چشم مُحب و عاشق، از دیدن عیوب محبوب نابینا و گوشش از شنیدن کاستى هاى او ناشنوا ست».

انسان دارای نیازهای مختلف زیستی، اجتماعی، عاطفی و شناختی می باشد. او نیازمند خوردن، آشامیدن و تعامل بادیگران است. این تعامل در پی پاسخ به سوال های شناختی خود است و بالاخره مهمترین نیاز انسانی محبت کردن و مورد محبت واقع شدن است.

 

همیشه در مورد آثار معجزه آساى عشق سخن های زیادی گفته اند، که روح انسان را توانا و دل او را زنده نگه مى دارد. اصولا زندگى بدون عشق مفهومى ندارد. در عشق هاى مجازى و ناپاک، انسان دیوانه وار به چیزى علاقه پیدا مى کند و هر چه دارد در پاى آن مى ریزد. در واقع، منظور از عشق در این جا، جاذبه نیرومندى است که دو انسان را به گناه و آلودگى مى کشاند و هر چه در نکوهش آن گفته شود، کم است. این جاذبه سرکش، عقل را ویران مى کند و از کار مى اندازد و انسان بر اثر آن دست به کارهاى جنون آمیزى مى زند.

 

نخستین خطر آن، چشم پوشی بر عیب ها، نقص ها و زشتى ها است. این گونه عاشقان بى قرار، حتى بدترین عیوب را با تفسیرهاى شگفت آور حُسن و خوبی معرفى مى کنند! نه اندرزى مى پذیرند و نه گوش به نصیحت مشاوران مى دهند و حتى گاه به مقابله و دعوا در برابر نصیحت گران بر مى خیزند. اشخاصى که گرفتار چنین عشق هاى داغ مى شوند، پیش خود فکر مى کنند در پرتو این عشق درکى پیدا کرده اند که سایر مردم از آن محرومند و نمی توانند آن ها بفهمند و درک کنند.

 

این عاشقان خسته دل، در عالمى از خیال و توهم غوطه ورند و همه ارزش ها در نظر آن ها جابجا مى شود. آن ها تنها با زبان عشق سروکار دارند و از کسانى که با زبان علم و منطق با آن ها سخن مى گویند، بیگانه اند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما