ما معتقد هستیم که این عالم از علت‌ و معلول‌ها پر شده است و هر چیزی در این دنیا تاثیر گذار است؛ مثلاً اگر پدری برای فرزند خود لباسی با طرح ببر بخرد، باید بداند که این تصویر ناخودآگاه روی فرزندش تاثیر می‌گذارد و او را خشن می‌کند؛ هرچند که تاثیرش کم باشد. امروزه ما نمونه‌های این تاثیرات را در برخی از موارد به طور مستقیم می‌بینیم؛ مثلاً وقتی تلویزیون یک سریال رزمی را نمایش می‌دهد، بچه‌ها بعد از تمام شدن فیلم، به اطرافیان خود مشت و لگد می‌زنند.