نوامبر 12
بازدید : 1173
عکس : معصومه جعفری
نظرات : بدون دیدگاه
قرآن، نور دل

قرآن همان روحی است که مؤمن در سفر دشوار خود در این زمین با آن انس می گیرد. نوری است که ابعاد روحی او را روشن می نماید، معلمی است که به او می آموزد و راهنمایی است که راه را به او نشان می دهد. زندگی با قرآن، جهانی از احساسات را در جان […]

قرآن همان روحی است که مؤمن در سفر دشوار خود در این زمین با آن انس می گیرد. نوری است که ابعاد روحی او را روشن می نماید، معلمی است که به او می آموزد و راهنمایی است که راه را به او نشان می دهد. زندگی با قرآن، جهانی از احساسات را در جان انسان بر می انگیزاند، و تنها کسی آن را دریافته است که قرآن را با حسی بیدار و قلبی گشاده همراهی کرده باشد.

 

جهانی که روح در اکناف آن شناور می شود، و اندیشه در میان آن جولان می گیرد، و روح از فیوضاتش به اندازه ی سیراب شدن یا به اندازه ای که توانش را داشته باشد، بهره مند می شود! قرآن کریم، از آن جا که راهنمای زندگی ماست شایسته است این کتاب شریف را به دقت بخوانیم و در آن بیندیشیم. با این عزم و تصمیم، می خواهیم قدم برداشته و اولین گام برای تفکر در این کتاب آسمانی برداریم.

 

زندگی با قرآن زندگی با خداست. قرآن کتابی است که از جانب خداوند فرود آمده است و کلامی است که به انسان عنایت دارد؛ به جانب قلب و اندیشه ی او. قرآن کلامی است متصل به الله باشکوه و با عظمت و سزاوار ستایش ، که او را با اسماء، صفات وافعالش می ستاید؛ قدرت معجزه آسایش را توصیف می کند؛ از رحمت بی کرانش سخن می گوید؛ علم فراگیر او را تقدیر می نماید؛ بزرگی و جبروت او را به رخ می کشد و او را به صفاتی که نفس بشری می تواند آن را درک کند و بفهمد، می شناساند.

 

برای انسان نیز حقیقت زندگی چیزی نیست جز شکوفایی تدریجی وجود او، حرکت در راه رسیدن به خوبی ها و زیبایی ها، پیمودن راه پر فراز و نشیب رهایی از نقص ها، صعود به قله های کمال، و سرانجام همچون رودخانه ای، جاری شدن برای پیوستن به دریا.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما