پدر و مادر باید تمام نیازهای واقعی فرزندشان را تامین کنند؛ اما در مورد نیازهای غیر واقعی، شیوه برخورد در سنین مختلف، متفاوت است.  در دوره‌ی کودکی نیاز های غیر واقعی بچه‌ها باید مدیریت و کنترل شود؛ زیرا اگر پدر و مادر در برابر خواسته‌ی نامناسب کودکشان مخالفت کنند، او نیز با لجاجت و گریه به هر کاری دست می زند؛ اما اگر حواسش را پرت کنند، او نیز از خواسته‌ی خود منصرف می‌شود.

 

والدین در سنین بالاتر مثل نوجوانی، برای پاسخگویی به نیازهای بچّه ها باید به دو نکته توجّه کنند:

۱ – آن‌ها باید نیازهای حقیقی بچه ها را متناسب با زمان برآورده کنند.

۲ – آن‌ها باید نیاز نوجوان را پیش بینی کنند و قبل از بیان، آن را برآورده کنند.