نوامبر 7
بازدید : 2677
عکس : محبوبه افشاری - تسنیم
نظرات : بدون دیدگاه
حفظ حرمت معلم

اگرچه جامعه امروز ایران ظاهرا جامعه ای مذهبی است، اما ارزش و اعتبار بسیاری از فضیلت های اخلاقی در آن، به ویژه در میان جوانان و نوجوانان، کمرنگ شده است. آنچه مسلم است این است که امروزه نوجوانان بسیاری ارزش ها را نادیده گرفته، کسانی را که به رعایت آن ها می پردازند مورد تمسخر […]

اگرچه جامعه امروز ایران ظاهرا جامعه ای مذهبی است، اما ارزش و اعتبار بسیاری از فضیلت های اخلاقی در آن، به ویژه در میان جوانان و نوجوانان، کمرنگ شده است. آنچه مسلم است این است که امروزه نوجوانان بسیاری ارزش ها را نادیده گرفته، کسانی را که به رعایت آن ها می پردازند مورد تمسخر و ریشخند قرار می دهند. به عنوان مثال زمانی سلام کردن و احترام گذاشتن به بزرگترها ارزش به شمار می آمد، ولی حالا دانش آموزانی که این ارزش ها را رعایت می کنند، توسط دوستانشان متهم به خود شیرین کردن، تو سری خور بودن و … می شوند. به عبارت دیگر، امروزه احترام به معلم در بین بسیاری از دانش آموزان امری بیهوده، کم ارزش و کار دانش آموزان چاپلوس و خود شیرین کن است.

.

پیش تر ها رعایت ادب و حفظ حرمت کلاس و معلم ارزشی بالاتر داشت، اما در حال حاضر رعایت اصول اولیه ادب اجتماعی در مدارس جایگاهی ندارد و دانش آموزان نگاهی ابزاری به معلم دارند. آنان دلیلی برای احترام گذاشتن به معلم پیدا نمی کنند. به نظر آنان معلمان افرادی اند که پول می گیرند تا مطالب کتاب را به آن ها یاد بدهند و وظیفه دارند در هر شرایطی این کار را انجام دهند، بنابراین احترام قائل شدن برای آن ها معنی ندارد و معتقدند وقتی کسی پول می گیرد تا کارش را انجام دهد، احترام گذاشتن به او و تکریم و تعظیم او کاری بی معنی و بی فایده است.

 

از آن جا که سیستم آموزشی کشور برنامه خاصی برای برخورد با دانش آموزانی که نسبت به معلمان بی احترامی کنند، ندارد، دانش آموزان گستاخ و بی انضباطی که به معلمان بی احترامی کنند، ندارد، دانش آموزان گستاخ و بی انضباطی که به معلمان بی احترامی کرده، حرمت آنان را حفظ نمی کنند، به درستی متنبه نشده، به بی احترامی های خود ادامه می دهند. به عبارت دیگر ، سیستم تربیتی مدرسه و نظام آموزشی با دانش آموزانی که احترام معلمان را نگه نمی دارند برخورد جدی و مؤثر ندارد و به همین دلیل زمینه برای بی احترامی فراهم و مساعد است. برای مثال، دانش آموزی که به سبب بی احترامی به معلم از کلاس درس اخراج می شود، پس از مدت کوتاهی بدون برخورد انضباطی جدی و تأثیرگذار دوباره به کلاس درس می آید.

 

کودک آیینه تمام نمای خانواده خویش است که هر خوبی و بدی و هر آن چه را که در آن جا می بیند و می شنود، در خود منعکس می سازد. از این رو کوشش مادران و پدران در پرورش صحیح فرزندان از بزرگترین کارهاست.

پرورش اخلاقی، تنها در مدرسه ها صورت نمی گیرد، بلکه باید با کودک از روز زبان گشودن و گفتار فهمیدن به تمرین پرداخت. پیداست که نخست از کسانی انجام این وظیفه را می خواهیم که با کودک زندگی می کنند و پیوسته با اویند. آنان با کردار، گفتار و روش خود در کودک اثر می گذارند. بنابراین آموزش رعایت ارزشهای اجتماعی و اخلاقی باید از خانواده ها شروع شود و در مدرسه ادامه یابد. ولی متأسفانه بسیاری از والدین این ارزش ها را نادیده می گیرند و آموزش های کافی را به فرزندانشان نمی دهند.

.

به سخن دیگر ، پایه آموزش اصول تربیتی و رفتارهای مناسب اجتماعی در خانواده نهاده می شود. اما متأسفانه در فضای فرزند سالارانه ای که وجود دارد، فرزندان با ادب اجتماعی آشنا نمی شوند و نه تنها این اصول را در خانه رعایت نمی کنند، بلکه در مدرسه نیز به آن توجهی ندارند، (اینترنت) یکی از این آداب، احترام به معلم است.

.

علاوه بر این، از آن جا که در بسیاری از خانواده های امروزی فرزند سالاری حکمفرماست، بسیاری از والدین در برخوردهایی که بین معلمان و فرزندانشان پیش می آید، بدون توجه به حقیقت، جانب فرزندانشان را می گیرند. این امر که معمولا با توهین و بی احترامی به معلم همراه است، دیوار کوتاه و نازک احترام میان دانش آموزان و معلمان را فروریخته، آنان را طلبکار معلمان جلوه خواهد داد. بدیهی است این گونه تربیت، کم رنگ شدن احترام به معلم را به همراه خواهد داشت.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما