یکی از مشکلات تربیتی کودکان این است که در خانواده‌های کم جمعیت بزرگ می‌شوند و برای همین والدین نمی‌توانند آن‌ها را خوب تربیت کنند؛ اما در خانواده‌هایی که سه فرزند به بالا در آن حضور دارند، پدر و مادر غالباً در امر تربیت موفق‌تر هستند؛ زیرا کودکان از بچه اول الگو می‌گیرند و سعی می‌کنند که مستقل باشند و مسائل را بین خود حل کنند. بنابراین از نظر تربیتی هیچ مشکلی برای آوردن فرزند دوم، سوم و حتی چهارم وجود ندارد و از نظر پزشکی هم متخصصین می‌گویند: هیچ منعی ندارد که مادر چند فرزند را به دنیا بیاورد.