تخریب حافظه با…

با اطلاع‌ رسانی سبک زندگی اسلامی در کشور و آموزش‌های مورد نیاز می توان از پدیده شوم مواد مخدر پیشگیری کرد. سودجویان و عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر به بهانه تقویت حافظه به تبلیغ و توزیع انواع مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در میان نوجوانان و جوانان می‌پردازند که اثرات مخربی به روی حافظه […]

با اطلاع‌ رسانی سبک زندگی اسلامی در کشور و آموزش‌های مورد نیاز می توان از پدیده شوم مواد مخدر پیشگیری کرد. سودجویان و عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر به بهانه تقویت حافظه به تبلیغ و توزیع انواع مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در میان نوجوانان و جوانان می‌پردازند که اثرات مخربی به روی حافظه دارند.

اطلاع‌ رسانی و آموزش دو استراتژی مهم در بحث پیشگیری از مواد مخدر است. امروزه با گسترش فراگیر موادمخدر صنعتی و شیمیایی در جامعه به نظر می‌رسد این کار نوعی برنامه تهاجمی برای آلوده‌ کردن نوجوانان و جوانان کشورمان است که باید متولیان امر سریع تر با برنامه‌ریزی اقدام به پیشگیری و مقابله بپردازند. با وجود اقدامات مختلف قانونی و نظامی برای کنترل مواد مخدر در ایران متاسفانه روند مصرف مواد مخدر در بین جوانان افزایش یافته و به ویژه افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی از مشکلات فعلی است.

سلامت خانواده و به کارگیری روش‌ها و مهارت‌های موثر فرزندپروری در رشد سالم فرزندان نقشی اساسی در بحث مقابله با اعتیاد دارد، گرچه عوامل ژنتیک، ذاتی و محیطی در شکل‌گیری ویژگی‌ها و تکامل کودک نقش دارد اما فرآیندهای خانوادگی نیز حائز اهمیت و موضوع کلیدی در این راستا است. فرزندپروری یک عامل محافظ قدرتمند برای مقابله با اعتیاد است و خانواده‌ها می‌توانند با تامین نیازهای اساسی، ایجاد فضای امن خانوادگی، راهنمایی، قانون‌گذاری مناسب و نظارت بر زندگی فرزندان، آنان را از بسیاری رفتارهای مشکل ساز و پر خطر از جمله مصرف مواد و بزهکاری دور نگه دارند.

عوامل خانوادگی و والدین نقشی بنیادی در تکامل شخصیت دوران کودکی و نوجوانی دارد و دوستان و همسالان در دوره کوتاهی پیش از شروع مصرف مواد مخدر تاثیرگذار هستند. اگر چه همسالان نقش منفی و مهمی در سوق دادن نوجوان به سوی مصرف مواد مخدر دارند ولی خانواده نقش مثبت و محوری در جلوگیری از درگیری نوجوان به رفتارهای مشکل ساز از جمله مصرف این مواد دارد.

به همین خاطر والدین باید رابطه خوبی با فرزندان خود برقرار کنند تا گرایش چندانی به دوستان ناباب نداشته باشند، ترویج سبک زندگی اسلامی در خانواده ها، کودکان را در بزرگسالی از آسیب های مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی پیشگیری می کند. با توجه به توسعه زندگی شهرنشینی و وجود مشکلات در درون خانواده ها، ضرورت دارند والدین در برابر اهمیت فرزندپروری و  پیروی از سبک زندگی اسلامی آموزش ببینند تا فرزندانشان از معضل مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در امان بمانند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما