اکتبر 17
بازدید : 2331
نظرات : بدون دیدگاه
خود ارضايي چيست ؟ درمان چگونه است ؟

بيداري غريزه جنسي كودكان به دو صورت عمده مي باشد. 1.به صورت كشفي : كودك در سايه برخورد و تماس خويش با منبع لذت ، انرا كشف كرده و تماس و ارتباط را تداوم مي بخشد كه بعضي عبارتند از : · دستكاري الت تناسلي · حبس ادرار و مدفوع و در نتيجه احساس خارش […]

بيداري غريزه جنسي كودكان به دو صورت عمده مي باشد.

1.به صورت كشفي : كودك در سايه برخورد و تماس خويش با منبع لذت ، انرا كشف كرده و تماس و ارتباط را تداوم مي بخشد كه بعضي عبارتند از :

· دستكاري الت تناسلي

· حبس ادرار و مدفوع و در نتيجه احساس خارش و لذت در بدن و در قسمت خاص ان

· تماس و اصطكاك با يك جسم از طريق ماليدن خود به تشك، دوچرخه ، نرده و…

· نوازش هاي نادرست و لمس هاي نينديشده ي والدين و ديگران

· خاراندن محل زخم در اطراف دستگاه تناسلي و يا وجود خارش ها در بدن ناشي از انگل هاي معدي و كرمهاي ريز در حالت دفع

· شستشوي كودك پس از دفع و دست زدن به الت تناسلي، به صورت عادي و نا خود اگاه

· موارد ديگري همچون بي توجهي ها در هنگام حمام و لباس هاي چسبان

2.به صورت اموختن: گاهي غريزه در سايه اموختن ها شناخته مي شود و اين اموختن ممكن است عمدي و يا غير عمدي باشد.

اموختن عمدي عبارت از ان است كه فرد منحرف و الوده انرا به كودك بياموزد. مخصوصا برخي افراد بالغ در با كودك و در طريق به فساد كشيدن او به چنين فجايعي دست مي زنند.

اموختن غير عمدي مي توان به خطا و اشتباه والدين در روابط خود ياد كنيم كه گاهي در حضور كودك و به گونه اي بي پروا، و با اين تصور كه او طفل است و از اين امور سر در نمي اورد رفتارهاي بد اموزي دارند. انها متوجه نيستند كه حتي اگر كودك از اين روابط سر درنياورد جرياني را مي بيند و مي شنود و چشم او نقش دوربين و همه را ضبط مي كند و انچه را كه امروز مي بيند و مي شنود ممكن است برايش نامفهوم باشد ولي روزي با تحريكي و يا جرقه اي در ذهن، براي او مفهوم و معني پيدا خواهد كرد.

كتابها و مقالات زيادي هستند كه از فرهنگ غرب تاثير گرفته اند كه در ان اموزش مسائل جنسي به كودكان بدون محدوديت است و هر نوع اموزش جنسي را در دسترس انان قرار مي دهند كه موجبات انحراف جنسي و بلوغ زودرس در كودكان مي شود . اموزش مسائل جنسي به كودكان جز برنامه هاي انان است و عمل خود ارضايي را نه تنها بيماري و خطا نمي دانند بلكه براي تخليه دروني كودك به خانواده سفارش مي كنند و در مقالات به عنوان رفلكس طبيعي بدن به ان اشاره مي كنند كه نتيجه ي ان فساد و هم جنس بازي و ازادي جنسي مي شود. متاسفانه در جامعه ما نيز اين روند بلوغ زودرس و انحرافات زياد شده و عواملي هستند كه موحبات انحراف جنسي مي شود كه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

· كم توجهي و نا اگاهي خانواده و كمبود محبت و تحقير كودكان

· محيط ناسالم

· خانواده هايي كه جاهل ، تعصبي و يا فاقد معلومات كافي براي اموزش فرزند هستند

· نداشتن تعليم و تربيت صحيح خانواده ها در راهنمايي فرزندان و عدم توانايي انان در تحليل مسائل جنسي و

· نيز بي ثباتي وضع خانواده ، همچنين روابط جنسي والدين در برابر كودك

· سست شدن بنياد خانواده، ضعيف شدن اعتقادات اخلاقي و مذهبي

· تبليغات ، تقليد از داستانهاي غير اخلاقي ، تصاوير تحريك زا ، كليپها و فيلم هاي مستهجن و جنسي

· سايتهاي اينترنتي مبتذل كه در قالب شبكه هاي كارشناسي شده با ارائه برنامه هاي تحريك اميز اثر بسيار زيادي در انحراف جنسي دارند.

خود ارضايي كودكان

خارش در ناحيه الت تناسلي و مقعد سبب عصبانيت زياده از حد، ترسهاي شبانه و خواب نارام كودكان مي شود. خارش دائمي الت تناسلي با دست مي تواند به تدريج عادت بيزار كننده اي را فراهم كند و تبديل به عمل خود ارضايي شود. به طوري كه كودك را در تمام سنين مورد تهديد قرار مي دهد. عادت ناگوار خود ارضايي مي تواند از 3 تا 4 سالگي به وجود ايد.در كودكان نامتعادل وجود بيداري زودرس تمايلات جنسي ، مربوط به الت تناسلي است. بدين معني كه دست زدن اوليه بي ضرر به الت تناسلي با احساس ويژه قوت گرفته مي تواند تدريجا تبديل به عادت مزاحم و نا مناسب خود ارضايي شود كه به زحمت مي توان از ان رهايي يافت. سختي مبارزه با اين عادت در دوره كودكستان بدينوسيله توجيه مي شود كه رفتار كودكان در اين سن اغلب به صورت غير مستدل و خصوصيتي نا خود اگاه است كه به صورت احساس ساده و لذت بخش كه از الت تناسلي ناشي مي شود مشخص مي گردد.

پيشگيري از خود ارضايي:

براي اينكه امكان احساس بيداري جنسي پيش رس و تمايل به برخورداري از ان را به وسيله خود ارضايي به كودك ندهيم، لازم است قبل از هر چيز بهداشت كودكان را مراعات نمود ضمنا پدر و مارد با توجه و دقت همه روزه و سعي كنند كه از عواملي كه باعث وارد شدن لطمه روحي به كودك مي شود دوري كنند. و محركات جنسي كه به انها اشاره خواهيم كرد را دور كنند.

برخورد با خود ارضايي كودكان:

هنگام عمل خود ارضايي در كودك نبايد او را مجازات نمود يا تهديد كرد. بهتر است با تدابير انحرافي كودك را از ان عمل باز داشت. مثلا ورزش بدني ، شستشوي تدريجي و بازي حتما در برنامه روزانه او گنجانده شود و بايد زندگي او را تا انجا كه امكان دارد تغيير داد و توقف طولاني او را در هواي ازاد و نزد كودكان ديگر بيشتر نمود و مراقبت كرد كه هنگام خواب دستهايشان را بيرون از لحاف بگذارد و پس از بيداري نبايد گذاشت در رختخواب لم بدهد و به خود بپيچد. پدر و مارد اگر اين عادت را در كودك خود ديدند مي بايستي به عنوان يك بيماري به ان ناه كنند و براي درمان ان از بهترين راهها عمل كنند و ترجيحا با پزشكان و مشاورين مشورت كنند .

عواملي كه موجب تحريك جنسي كودك مي شوند:

· تماس و دستمالي كودك با اعضاي تناسلي خود

· تماس جسمي و بوسه هاي افراطي كودك و اطرافيان

· دستمالي اطرافيان به كفل و ران كودك و نوازشهاي بي مورد

· سواستفاده هاي جنسي توسط ديگران از كودك

· عادت كودك به منقبض كردن عضلات مربوط به دفع و ادرار

· خارش رد ناحيه تناسلي

· لم دادن و به خود پيچيدن كودك در رختخواب بعد از بيدار شدن از خواب

· اختلاط و روابط كودك با جنس مخالف خود در مهد ها و مراكز نگهداري و بازيهاي مختلط و بد اموزيهاي جنسي

· غلغلك كف پا و نقاط حساس كودك

· عريان بودن كودك و دستمالي يكديگر

· حمام كردن پدر با دختر بچه مميز و مادر با پسر بچه مميز

· ديدن فيلمها و صحنه هاي مهيج

· شنيدن و خواندن داستان هاي تحريك اميز

· هم نشيني و هم بازي شدن كودك با كودكان مبتلا به مشكلات جنسي و تنها گذاشتن اين كودكان در يك اتاق

· مشاهده رفتارهاي حنسي والدين ، توسط كودك

· عريان يا نيمه عريان خوابيدن كودكان با يكديگر يا همراه واليدن در يك بستر

· اشكال در ختنه و كمي يا زيادي بودن پوست اطراف الت تناسلي

· تماس و اصطكاك با اجسام زبر يا نرم از طريق ماليدن خود به تشك ، مبل و نرده …

· خوابيدن كودك بر روي شكم و كشيدن خود بر بروي تشك

· حبس ادرار و مدفوع و در نتيجه احساس خارش و لذت

· پوشيدن لباسهاي چسبان و تنگ

والدين بايد تمام روابط خود را خصوصا روابط جنسي خود را در مقابل فرزندان كنترل كنند ، چرا كه نگاه هاي كودك به رفتار جنسي والدين موجب تحريك جنسي او مي شود و اين تحريك ابتدا با سوالات مبهم و گاه تقليد بعضي از حركات والدين و انجام ان با عروسك و اسباب باز ي خود شورع مي شود و در مراحل بعد معمولا كودك با سكوت همه رفتارهاي جنسي را تعقيب مي كند و در مراحل مختلف حالاتي براي او پيش مي ايد:

· با ديدن بعضي از رفتارهاي جنسي غريزه او بيدار شده است.

· اين بيداري ، كودك را اماده كرده كه با هر عاملي تحريك شود

· تحريكهاي متعدد مي بايستي ارضا شود.

· ارضا شدن به جز اينكه ازدواج كند از راه ديگري مقدور نيست.

· چون ازدواج براي او ممكن نيست در نتيجه تحريكها يا موجب سرخوردگي كودك در خانواده و اجتماع مي شود و يا او را دچار روياي بيداري(يك صفت شخصيتي نا سالم و بيمار) مي شود به اين معنا كه در ارضاي نيازهايش به جاي رسدن به واقعيت دچار وهم مي شود.

اوليا در مقابل نگاه تيز بين كودك

بايد به همه سوالات كودك پاسخ ساده و درست داده شود زيرا در تشويق كنجكاوي و فونشاندن عطش دانش پژوهي او از هر حيث مفيد است. حال اگر كودك در اين سن برخي از اعمال و رفتارهاي پدر و مادر را با دقت زير نظر داشته باشد و در ذهن خود ثبت نمايد ابتدا سوال “اين رفتار چيست؟” “اين عمل چيست؟” ” اين عضو چيست” براي او پيش مي ايد و بايد به سوال او پاسخ ساده و درست داد.

چون برخي از رفتارها و اعمال را نمي توان براي كودك توضيح داد يا بايد به او دروغ گفت كه متوجه دروغ مي شود و يا جواب نداد كه عواقب ديگري در پي دارد.

كنجكاوي جنسي يك ميل طيبيعي است و بايد ارضا گردد. در كودك اين ميل وجود دارد و والدين بايد مراقب باشند كه اين ميل بيدار نشود. چون انحرافات مختلفي را در پي خواهد داشت.

رفتارهاي جنسي در سنين پائين تنها به عنوان بازي و تقليد است. اما در سنين نزديك به بلوغ با رشد و فعاليت غدد مترشحه حالت بازي و تقليد خود را از دست مي دهد و رنگ و بوي لذت جنسي به خود مي گيرد.

كودكي كه قبل از سن طبيعي به بلوغ برسد نه جسم او توانايي مبارزه با غريزه جنسي را داد و نه روحش امادگي مقابله را خواهد داشت و انز نظر عقلي هر چه سعي شود قبح و زشتي پرداختن به اينكارها را به او فهماند ، چون از پدر و مادر اولين الگوي تربيتش ديده است قبول نخواهد كرد.

سو استقاده هاي جنسي

يكي از مواردي كه موجب تحريك جنسي و خود ارضايي و اثار زيان بار ديگر شود سو استفاده هاي جنسي است كه اكثرا ناشي از نااگاهي در اين زمينه بوده. افراد خلافكار ، معمولا ابتدا با كودك طرح دوستي مي ريزند و پس از جلب اطمينان كودك نسبت به خود از او سو استفاده مي كنند و سپس به كودك تلقين مي كنند و يا تهديد مي كنند كه از انچه بر او گذشته ، با هيچ كس صحبتي نكند. در پي تجاوز كودك احساس گناه مي كند و دچار ناارامي هاي رواني مي شود. در اين هنگام والدين مي توانند با هوشياري از ميان پرسشهاي غير مستقيم موضوع را دريابند. البته بروز رفتارهاي غير منتظره اي نظير گوشه گيري ، بي اشتهايي، عدم تمايل رفتن به منزل يكي از اقوام و ديدن كابوس هاي شبانه نيز ممكن است علائم مورد سو استفاده قرار گرفتن كودك باشند.

وظيفه والدين:

والدين بايد اطمينان كودك را نسبت به خود جلب كنند تا او بتواند با كمال ارامش ، تمام اتقاقات روزمره زندگي خود را در اختيار انها بگذارد و هميشه مطمئن باشد كه والدين گفته هاي او را باور مي كنند و راز دار او خواهند بود. طوري نباشد كه پدر و مادر بيشتر به فكر خودشان باشند و كودكان جرات اين را نداشته باشندكه مشكل خود را به انها بگويند. والدين وظيفه دارند اگاهي لازم را متناسب با سن كودك به او بدهند و به او اطمينان دهند كه راز دار او هستند و در صورت هر اتفاقي مي تواند به انها اطمينان كند. دقت نظر والدين در تربيت فرزندان بسيار مهم و ضروري است.

منبع:emahd.ir

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما