مدیر مسئول: سجاد اسم حسینی آدرس: تهران ، خیابان پاسداران ، خیابان امیر ابراهیمی، گلستان هشتم، ساختمان پارس کلاسیک، طبقه چهارم کدپستی: ۱۴۷۷۶۸۶۸۷۱ شناسه مجوز: ۷۷۶۸۷ شماره تماس: ۰۲۱۸۸۱۷۰۰۵۶ - ۰۹۱۲۶۱۲۸۷۵۶ 008ebe